Frysdiskar i en matbutik. Skyltar med extrapris visas och man ser människor som går och handlar.Den svaga kronan är en stor orsak till att priserna inte har sjunkit mer. Foto: Emelie Lundman/Shutterstock.com

Ekonomi

Matpriskollens sammanställning av matpriserna visar på en svag sänkning i augusti jämfört med juli. Men enligt grundaren och vd:n Ulf Mazur är det troligtvis bara tillfälligt. Till SvD Näringsliv säger han att det finns behov av fortsatta prishöjningar.

I flera månader har matpriserna antingen stigit eller hållit sig på samma nivå. Men nu i augusti har priserna äntligen sänkts något, närmare bestämt 0,1 procent. Det visar Matpriskollens siffror, som tar hänsyn till cirka 43 000 produkter hos livsmedelskedjorna.

Särskilt mejeriprodukter har blivit billigare, och det är en stor anledningen till att matpriserna överlag har sjunkit. Om det inte vore för dem skulle det ha blivit en större prisökning. Och Ulf Mazur tror att priset på mejerivaror kommer falla ännu mer.

Den svaga kronan påverkar prisökningstakten

Enligt Ulf Mazur är den svaga svenska kronan den största anledningen till att priserna inte sjunker mer. Hälften av all mat vi äter är importerad, och när kronan är svag blir kostnaden högre för de som importerar in varorna. De kostnaderna måste skickas vidare till konsumenten.

Bland de importerade varorna sticker olivoljan ut. Eftersom skörden har varit dålig i Spanien har priset behövt höjas mycket.

Handlarna pressar priserna så mycket de kan

Ulf Mazur säger vidare att han tror att priserna är så låga som det bara går.

– Det är ingen som höjer sina priser i dag för man vill tjäna mer pengar. Handlarna är jätterädda för att tappa i försäljning.

Det beror till viss del på att konsumenterna har ändrat sitt beteende. De är inte längre lojala till en butik, utan har börjat handla i flera butiker och handla mycket på extrapris. Det tror Ulf Mazur kommer att fortsätta.

Högre priser här för att stanna

Avslutningsvis säger Ulf Mazur att konsumenterna nog kommer att behöva acceptera de matpriser vi har nu. Vi kommer helt enkelt att behöva spendera mer av vår disponibla inkomst på mat i fortsättningen.