Foto: SiljeAO / Shutterstock.com

Privatlån

Norska storbanken DNB har satsat mot att få alla sina kunder att använda digitala tjänster. Det har misslyckats och för att visa att man även lyssnar på sina analoga kunder funderar man på att införa gamla banktjänster.

Stor del av bankens kunder är analoga

Cirka 200 000 av norska bankkunder betalar fortfarande sina räkningar över telefon eller genom att besöka närmaste bankkontor. Bara under 2016 betalades räkningar för över 360 miljoner norska kronor via analoga tjänster. Hos DNB är cirka 100 000 kunder fortsatt analoga. Den norska storbanken har satsat på att få alla sina kunder att använda digitala tjänster, men misslyckats. Istället har man insett att man sprungit ifrån en stor del av sina kunder som man nu vill börja lyssna mer på, rapporterar Aftenposten.

DNB kan införa gamla banktjänster

De flesta kundundersökningar som gjorts har varit via e-post eller över nätet. Det har inneburit att man missat en stor del av kunderna. Nyligen har banken pratat med 400 av sina analoga kunder. Det har framkommit att många föredrar gamla betalningsmetoder och DNB funderar därför på att ta tillbaka gamla banktjänster.

Knut Christian Høvik är generalsekreterare på Senior Norge, där man arbetar med att bekämpa diskriminering för äldre. Han menar att det är väldigt positivt att DNB vill ta tillbaka gamla banktjänster. Samtidigt anser han att den digitala världen är här för att stanna och då hjälper det inte att den äldre befolkningen säger att de inte vill vara med.

Trodde kunderna ville bli digitala

För cirka tio år sedan var DNB säkra på att alla kunder skulle vilja bli digitala. Banken trodde att detta skulle ske automatiskt utan någon vägledning men det har visat sig vara felaktigt.

Även på Nordea i Norge har man velat få sina kunder att bli digitala. Men istället för att hoppas att detta ska ske automatiskt, som hos DNB, har man via telefon eller på kontoret försökt vägleda sina kunder mot digitala banklösningar.