Foto: Tommy Alven / Shutterstock.com

Privatlån

Enligt en undersökning från konsultbolaget Mercer känner över 60 procent av svenskarna någon form av ekonomisk oro. Det gör svenskarna till den mest ekonomiskt stressade befolkningen i Norden. Vissa förväntar sig aldrig att gå i pension.

Över 60 procent av svenskarna känner oro över sin ekonomi

62 procent av svenskarna känner någon form av ekonomisk oro. Motsvarande siffra för övriga Norden är betydligt lägre, endast 45 procent. Detta har framkommit efter en kartläggning som konsultbolaget Mercer genomfört där man intervjuat 7 000 personer i tolv länder.

Många förväntar sig aldrig att gå i pension

I Mercers kartläggning framkommer det att det är pensionsfrågan som är det som oroar svenskarna allra mest. Hela 57 procent uppger att de aldrig förväntar sig att gå i pension eller åtminstone delvis fortsätta arbeta efter 65-årsåldern.

Sara Lind är seniorkonsult på Mercer Sverige. Hon berättar i en intervju med SvD att hon tror att den ökade oron beror på att det tidigare funnits en stark tilltro till socialförsäkringssystemet och allmänna pensionssystemet när det gäller ekonomisk trygghet.

Det privata pensionssparandet blir allt viktigare

Sara Lind anser att det idag ställs allt mer ansvar på individen när det kommer till att trygga pensionen. För många innebär det ett privat pensionssparande då den allmänna pensionen inte är tillräcklig. Men samtidigt är det många som inte har möjlighet att spara stora summor varje månad.

Oavsett om man sparar mycket eller lite vill man få pengarna att växa för att trygga sin ekonomi till den dagen man inte längre kan arbeta. Många väljer därför att spara på investeringssparkonto, ISK, för att komplettera den allmänna pensionen. Denna typ av sparande är att föredra framför storbankernas nollräntekonton. Detta då bankernas konton inte tillåter pengarna att växa, bortsett från en del mindre banker som kan ge något högre ränta.

Att inte längre känna samma trygghet för det allmänna pensionssystemet och bli tvungen att spara allt mer själv gör det svårare för hushållen att ha pengar kvar för oförutsedda utgifter. Att bo i hus kan exempelvis kräva renovering och utan att ha några pengar kvar blir man istället tvungen att ta lån för att genomföra renoveringen.