Man och kvinna sitter vid ett bord med laptop och papper och penna.Synen på privatekonomin har varit bättre än väntat. Allt fler hushåll har en positiv syn till sin privatekonomi, trots rådande pandemi och ökad arbetslöshet. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Privatekonomi

Majoriteten av de svenska hushållen klarade ekonomin bra under 2020, som har präglats av både coronapandemi och osäkerheter i ekonomin. 63 procent av de svenska hushållen hade oförändrad privatekonomi och 20 procent säger att deras privatekonomi förbättrades under 2020, skriver Swedbank i ett pressmeddelande. 

Coronapandemiåret 2020 var ett omtumlande år på flera olika sätt. Men trots ökad arbetslöshet och oroligheter i ekonomin uppger hela 63 procent att deras privatekonomi var oförändrad. 20 procent uppger att deras privatekonomi blev bättre.

Allt fler har en mer positiv syn på sin privatekonomi

Merparten av de svenska hushållen tror inte att deras privatekonomi kommer att förändras nämnvärt under 2021. Synen på privatekonomin har blivit mer positiv.

Andelen som tror på sämre privatekonomi jämfört med förra året har minskat. I år är det bara 8 procent som tror att deras privatekonomi kan försämras. Under förra året var det 14 procent som trodde på en sämre privatekonomi.

Enligt Swedbank och sparbankernas privatekonom, Arturo Arques, har de flesta hushållen klarat sin privatekonomi bra. De som däremot har drabbats av uppsägning har fått betala ett högt pris. Vidare uppmanar Arturo Arques alla löntagare att vara med i a-kassan och även ha en inkomstförsäkring.

Hemmakontor och restriktioner leder till att fler renoverar

Restriktionerna har gjort att fler sitter hemma och arbetar. Hemmakontoren har gjort att vi fått upp ögonen för saker i hemmet som man normalt inte ser och som man nu vill åtgärda. 32 procent av småhusägarna har planer på att bygga ut eller renovera bostaden under 2021. 

23 procent av hushållen planerar att dra ner på sina utgifter under 2021. Av dem är det 70 procent som planerar att dra in på mindre utgifter. 40 procent kommer dessutom att göra färre inköp när det gäller skor, kläder och väskor och 34 procent planerar att öka sitt sparande. 

Enligt Arturo Arques är det fler som håller hårdare i sina plånböcker nu under coronatider. Det är vanligt att de hushåll som känner sig oroliga skär ner på sin konsumtion.