Schibsteds vd Rolv Erik Ryssdal. Foto: Pressbild/Schibsted

Privatlån

Lendo, som sedan starten gjort ett stort avtryck på den svenska lånemarknaden, rapporterar en stark tillväxt under första kvartalet. I jämförelse med föregående kvartal har man ökat sina intäkter med 46%. Samtidigt ökade vinsten för företaget med 37% under samma period, något som talar för att Lendo är en kraft att räkna med även i framtiden.

Lendo som ägs av Schibsted-koncernen är en av många framgångsrika tjänster de driver i dagsläget. Ytterligare en framgångsrik tjänst är Blocket som inte särredovisas i denna kvartalsredovisningen. Lendo är en av deras senaste satsningarna och har hitintills presterat extremt bra och kommer troligtvis fortsätta vara en viktig inkomstkälla.

Lendos tjänster är framtagna för att aggregera data från flera långivare. Fenomenet som populärt kallas låneförmedlare har i stor utsträckning inneburit en ändring i den svenska lånemarknaden. Där man tidigare var tvungen att själv hitta den bästa långivaren kan man nu enkelt jämföra ett stort antal med endast en kreditupplysning.

Låneförmedlare allt populärare hos svenskarna

Lendo är på inget sätt ensamma om att agera som låneförmedlare för svenska privatkunder, även om de kan anses vara marknadsledande. Trots konkurrensen uppvisar man mycket goda marginaler, till stor del tack vare att allt flera svenskar upptäckt och uppskattar dessa tjänster. Den som tidigare varit tvungen att själv fylla i ansökningar och söka information kan i dagsläget få allt presenterat, utan extra kostnad.

För långivarna har denna förändring inte gått obemärkt förbi och de flesta har idag anslutit sig till dessa nätverk. Även om det gynnar de långivare som kan konkurrera är det problematiskt för vissa långivare. Dels behöver de lägga sig på en liknande nivå i jämförelse med andra långivare, men de behöver även ha marginaler att betala långivarna.

För kunderna innebär detta dock inte ett problem. Eftersom att kommissionen tas från bankerna och bankerna behöver konkurrera allt hårdare anser många konsumenter att de direkt gynnas av verksamheten. Om denna positiva attityd till låneförmedlare kvarstår så kan Lendos affärer antas vara fortsatt goda.