Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer Foto: Lendify AB

P2P-lån

Långivaren inom P2P-lån, Lendify, har vuxit i en rasande takt. Man har lånat ut över en miljard kronor och ska nu börja öka lönsamheten. Detta ska man göra genom att bland annat höja serviceavgiften för nya investerare.

Lendify är en marknadsledande långivare inom P2P-lån, det vill säga lån där investerare lånar ut pengar till personer som vill låna pengar. Bolaget befinner sig fortfarande i en uppstartsfas men har trots det gått mycket starkt och kommit att bli en konkurrent till många större långivare och banker.

Långivaren har hittills lånat ut 1,1 miljarder kronor till allmänheten.

Trots att bolaget lånat ut över en miljard kronor är verksamheten inte lönsam. Bokslutet för 2017 visar en omsättning på 25,4 miljoner kronor. Lendifys förlust skrevs till 68,9 miljoner kronor vilket inte är helt ovanligt för startups som ska växa.

Lendify vill börja bli lönsamma

När Lendify nu har vuxit och kommit att bli ett namn på mångas läppar vill man börja bli lönsamma och faktiskt tjäna pengar på sina tjänster.

I ett mejl till sina investerare skriver företagets ledning att man tidigare befunnit sig i en tillväxtfas men att man nu måste börja fokusera på lönsamheten. Man fortsätter att skriva att det endast är på så sätt man kan utmana bankerna och vinsterna de gör.

Erika Eliasson som är bolagets chef för investerarrelationer säger till Breakit att blancolånemarknaden är en volymaffär och att det är först när man nått stora volymer som man kan börja se till lönsamheten.

Nu är man där och därför är det läge att börja se till bolagets lönsamhet.

Höjd serviceavgift ska bidra till ökad lönsamhet

Lendify har flera planer på hur man ska göra verksamheten mer lönsam. En av åtgärderna är att höja serviceavgiften för nya investerare.

Avgiften har tidigare legat på en intervall mellan 0-4,5 procent. Denna nivå vill man ny höja till 0-5,5 procent.