Regleringar

Att allt fler svenskar lånar allt mer och till allt fler saker har under 2017 varit ett genomgående tema. Utvecklingen är enligt vissa oroväckande medan andra hävdar att det enbart är ett fåtal individer som riskerar att överbelåna sig.

Faktumet som kvarstår är att vi har fått allt fler olika låneformer och långivare, men frågan är om detta behöver vara något negativt. För många konsumenter öppnar det upp möjligheten att smart finansiera saker till en låg ränta, då långivarna konkurrerar.

Svenskar lånar allt mer

Svenskarnas skulder har ökat flerfaldigt under en kort tid. Många skyller på mindre lån, medans den största posten vanligtvis är bolånet. På grund av bostadsmarknadens extrema prisökning så tvingas allt fler familjer och ensamstående att dras med omfattande bolån för att kunna köpa en bostad. Även om mindre lån sätter fler i ekonomiskt svåra sitsar och är mer ”nytt” i Sverige så är det bolånen som utgör den överlägset största kostnaden. Detta behöver heller inte vara något negativt, men det ger svenskarna en stor osäkerhet om bostadsmarknaden vänder inom en snar framtid.

Fler aktörer på marknaden gynnar dig som lånar

Allt fler långivare och ett ökat utbud av olika lån kan gynna konsumenten. Att flera långivare erbjuder lån för båtar, bilar och liknande kan öppna möjligheten för skräddarsydda finansieringar som annars hade innefattats i ett ofördelaktigt privatlån. Konkurrensen mellan långivarna i sig ger dock stora fördelar.

Tips! Eftersom det finns flera långivare som konkurrerar om dina affärer finns det möjligheter att spara mycket pengar som medveten konsument.

Eftersom att det idag finns en utbredd lånemarknad så finns det också ett stort antal långivare. Eftersom de flesta av dessa ligger i direkt konkurrens så ger det konsumenten möjligheten att pressa räntan. Detta gäller såväl mindre privatlån som bostadslån, något som i slutändan kan spara privatpersoner tusentalskronor.

Regleringar kan hota lånemarknaden

Hur lånemarknaden utvecklas i Sverige är ännu oklart, troligtvis kommer den även fortsättningsvis se ut som den gör idag. Det som hotar långivarna mest är Sveriges rätt aggressiva politik mot exempelvis mindre lån där man har ett lagförslag på en max ränta som i praktiken kan sätta stora delar av branschen i konkurs vid införandet. Några sådana radikala reformer kommer troligtvis inte att genomföras, utan marknaden bör stabilisera sig och räntorna bör ligga kvar på en relativt låg nivå med den nuvarande konkurrensen.