liten flicka stoppar mynt i spargris med hjälp av föräldrarDet är aldrig för tidigt att börja prata med barnen om hur man hanterar pengar, enligt experterna. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Privatekonomi

Introducera barnen för pengar så tidigt som möjligt, för att ge dem ett sunt förhållningssätt till ekonomi i framtiden. Det säger två experter till SvD Näringsliv.

Månads- eller veckopeng är det perfekta tillfället att börja diskutera ekonomisk hushållning med sina barn. Det säger privatekonomen Jens Magnusson på SEB och familjeekonomen Sharon Lavie. Genom att med egna pengar att foga över lär sig barnet hur man tänker kring pengar inför vuxen ålder.

– När man inför det så är det väldigt bra att prata om grundläggande saker som hur mycket det är och vad det ska räcka till, exempelvis lördagsgodis. Eller så kan man spara, så har man dubbelt så mycket nästa vecka, säger Jens Magnusson.

Om sedan pengarna tar slut är det viktigt att fullfölja pedagogiken och klargöra att man måste vänta till nästa månad eller vecka innan man får mer.

Involvera barnen i hushållets ekonomi

Men det är inte lika vanligt med månads- och veckopeng i dag. Svenskar i allmänhet drar sig över huvud taget från att prata om ekonomi, vad vi tjänar och hur stort sparande vi har, utan tycker att det är för känsligt.

Det är något som Jens Magnusson tycker är synd, speciellt för barnen som behöver lära sig att hantera pengar utan att det medför stress eller press från omgivningens förväntningar. Man kan aldrig införa detta för tidigt, men åtminstone i skolålder måste man börja prata pengar med barnen, menar han.

Till exempel är det ingen dum idé att involvera barnen i prioriteringar i hushållets budget. Barnen förstår att man kan behöva välja mellan exempelvis utlandsresan eller husrenoveringen. Dock är det viktigt att aldrig ge barnen ekonomisk ångest för detta, utan de är alltid de vuxna som ansvarar för familjeekonomin.

Brist på ekonomitänk kan leda till dyra lån och skulder

Sharon Lavie håller med om detta och understryker att barnen får en sund relation till ekonomi och pengar genom att höra vuxna i sin närhet prata om pengar och planera kring detta.

Om barnen saknar sådana samtal om pengar riskerar de i stället att tjata och ifrågasätta när de inte får sådant de vill ha, eller att barnen jämför sig själva med andra barn utan hänsyn till ekonomiska förutsättningar. I det långa loppet kan detta leda till att barnen i vuxen ålder inte kan planera sin ekonomi, och i värsta fall bara ”hämta nya pengar” de behöver till utgifter genom att ta snabba lån.

– Risken på lång sikt finns att barnen växer upp utan förståelse för hur samhället fungerar och får svårt att hantera sin ekonomi i vuxen ålder, säger Sharon Lavie.