Kreditbolaget Låntagarnas har valt att lägga ner sin verksamhet och ansöka om konkurs. All förmedling av lån har avslutats. Foto: ADragan

Banknyheter

Kreditbolaget Låntagarnas som skulle utmana lånemarknaden har valt att lägga ner sin verksamhet och ansöka om konkurs. Ambitionen var att bli en motpol till de större aktörerna på marknaden, men varumärket blev inte så stort som de hade hoppats på, skriver DiDigital.

För knappt ett år sedan valde branschveteranerna Frej Andreassen och Andreas Johansson att slå sig in på lånemarknaden med en lite annorlunda profil jämfört med konkurrenterna. 

Både Frej Andreassen och Andreas Johansson har ett förflutet inom bankvärlden med chefspositioner från Santander Consumer Bank. 

Ville konkurrera med de stora låneförmedlarna

Etableringen av Låntagarnas finansierades med egna medel. Ambitionen med Låntagarnas var att bli en stark konkurrent till de stora låneförmedlarna Lendo, Advisa och Sambla. Och att ta en position som tredje eller fjärde största låneförmedlare inom tre år. 

Strikta kreditbedömningar och lägre ränta

Till skillnad från många andra låneförmedlare valde Låntagarnas att begränsa krediterna till en ränta på max 16 procent. Många av de andra långivarna på marknaden säljer krediter med en ränta på upp till 29,95 procent.

Bolaget gjorde egna kreditbedömningar och accepterade inga ansökningar från personer med betalningsanmärkningar, vilket går tvärtemot många andra långivare i branschen. Man var även kritisk till att uppmuntra anställda till att sälja lån genom att få provision.

Ville skapa en hälsosam låneförmedling

Enligt Frej Andreassen ville man skapa en låneförmedling som var både kostnadseffektiv och som skulle vara till nytta för både låntagare och banker. Det gick långsamt att bygga upp varumärket och kundkännedomen blev inte så stor som man önskat. Man hade kunnat investera i dyr marknadsföring men det är inte säkert att det hade fungerat.

Men mindre än ett år efter lanseringen har Låntagarnas nu valt att lägga ner sin verksamhet och ansöka om konkurs. Förmedlingen av lån har avslutats omgående.