Mynt i olika staplar och en röd pil som pekar uppåt.Antalet konsumentkrediter ökar och många har problem att betala tillbaka sina lån. Under de senaste fyra åren har skulderna som skickats till Kronofogden ökat med 194 miljoner kronor per månad i genomsnitt. Nu vill Finansinspektionen att långivarna tar ett större ansvar. Foto: moneymaker11/Shutterstock.com

Privatlån

Finansinspektionen har föreslagit nya verktyg för att stärka konsumentskyddet när det gäller konsumentkrediter. Men innan allt finns på plats måste långivarna ta ansvar för att konsumenterna inte far illa, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

En viktig del i en fungerande ekonomi är konsumentkrediter. Under de senaste åren har konsumtionslånen ökat och nu utgör de en allt större del av svenskarnas lånekostnader. Det har aldrig varit så lätt att låna pengar snabbt och enkelt. Men det har lett till att allt fler har fått betalningsproblem.

Oroande utveckling

Konsumentverkets generaldirektör, Cecilia Tisell, anser att utvecklingen är bekymmersam. Framför allt är det oroande att yngre personer riskerar att dra på sig stora skulder tidigt i sitt liv. Det är orimligt att det ska vara lättare att handla på kredit än att betala direkt.

Skulderna hos Kronofogden har ökat rejält

Allt fler får problem med att betala sina konsumtionslån och utvecklingen är oroande. Antalet konsumtionslån med höga belopp har under de senaste åren ökat hos Kronofogden.

Enligt Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, har skulderna som skickats till Kronofogden under de senaste fyra åren ökat med 194 miljoner kronor i genomsnitt per månad. Det är en oroande utveckling eftersom det kan leda till konsekvenser för både de personer som får betalningsproblem och för samhället.

Branschen måste stärka konsumentskyddet

Mot den bakgrunden har Finansinspektionen och Konsumentverket tillsammans med Kronofogden träffat branschen för att diskutera vilka åtgärder som behövs för att stärka konsumentskyddet. 

Myndigheterna lyfte vikten av att branschen måste ta sitt ansvar och bidra till att stärka konsumentskyddet. Det handlar bland annat om att göra ordentliga kreditprövningar och tillämpa god kreditgivningssed där de sätter låntagarnas intressen främst.

Enighet kring nationellt skuldregister

Det rådde en stor samstämmighet på mötet gällande ett nationellt skuldregister, där långivarna kan få en helhetsbild och kunna se konsumenternas alla skulder. Vidare diskuterades en spärrtjänst. Med spärrtjänsten kan konsumenter spärra sig själva från att ta lån under en begränsad tid. Men i väntan på nya verktyg som skyddar konsumenten måste branschen ta sitt ansvar.