boxningshandskar med Kinas och USA:s flaggor på framför världskartaHandelskonflikten mellan USA och Kina är en sak som drabbat världsekonomin utöver pandemin, menar amerikanska banken Citis chefsekonom. Foto: Creativa Images/Shutterstock.com

Ekonomi

Världsekonomin tog rejält med stryk under förra året, efter att redan ha varit på nedgång sedan finanskrisen 2009. Inte bara på grund av pandemin, utan också av USA:s regering, säger chefsekonomen Catherine Mann till SvD Näringsliv via TT.

Världsekonomin drabbas av USA:s handelskonflikter

USA:s handelskonflikter med bland annat EU och Kina orsakar högre priser på tjänster och varor, vilket stänger företag ute från större marknader. Därmed drabbar det alla ekonomier, säger hon.

– Nu måste Bidenregeringen ta sig upp ur detta djupa hål som Trump grävt, med fokus på multilaterala lösningar och med en förståelse för att det behövs samarbete kring handelsfrågor med allierade, säger Catherine Mann.

Allt som allt tror chefsekonomen att återhämtningen tar mellan tre och fyra år. Då hoppas hon att man tagit tillbaka förra året BNP-ras och fått fart på arbetsmarknad, besöksnäring och tjänstesektor.

Hushåll och företag har drabbats av krisen

Att småföretag världen över kommer till liv igen är avgörande för att världsekonomin ska komma ur krisen. Det handlar inte bara om pengar, utan också om att arbetsmarknaden återhämtar sig, säger Catherine Mann.

Arbetslösheten har framför allt drabbat kvinnor och arbetstagare med låg inkomst. Catherine Mann lyfter också upp unga som en drabbad grupp. För den som är nyexaminerad finns inte längre arbeten att söka.

Dessutom har många inkörsportar på arbetsmarknaden har blivit stängda, eftersom det inte går att vara på plats på alla arbetsplatser. Det drabbar bland annat praktikplatser, mentorskap och utveckling av kundkännedom.

Digital och hållbar globalisering måste bli nytt fokus

Globalisering är den lösning som krävs för att hantera omställningen av ekonomin. Men globaliseringens fokus måste förändras, menar Catherine Mann.

I stället för att stordrift och låga löner ska ge fördelar måste vi stärka vad chefsekonomen kallar regionala kluster. Såväl kundernas efterfrågan som produktionssäkerheten kräver bredare lösningar som gör det lätt att flytta produktionen snabbt vid behov.

– Handelskriget med Kina, covid-19 och klimathotet ger avtryck i företagens strategi när det gäller leveranskedjor globalt. Leveranskedjorna omprövas nu, säger hon.

Sverige är ett land som redan har förstått vikten av detta, enligt Catherine Mann. Dessutom har vår miljöpolitik tvingat svenska företag att satsa på det området, vilket gett en konkurrensfördel globalt sett.