Catharina Åbjörnsson Lindgren, bankens privatmarknadschef. Foto: Pressbild/Landshypotek Bank

Bolån

Landshypotek Bank uppnådde under veckan en utlåning på över två miljarder kronor till sina bolånekunder. Samtidigt sänker man nu sin ränta ner till 1.09 procent för den som har en belåningsgrad under 50 procent.

Landshypotek Bank är på många sätt en annorlunda utmanare på bolånemarknaden. Tidigare har man inte profilerat sig på bolånemarknaden, utan istället lånat ut pengar till lant-och jordbruk.

Nu har dock banken blivit en utmanare att räkna med. Allra främst profilerar man sig fortfarande på landsbygden då banken fortfarande ägs av 40 000 skogs-och jordbrukare. Likt andra uppstickare vill man utmana de befintliga bankernas räntor och använder sig av en transparent räntemodell för att kunden ska få insyn i verksamheten.

Landshypotek tar större marknadsandelar och sänker räntan

Med två miljarder kronor utlånade i bolån har Landshypotek tagit allt större marknadsandelar. Så sent som i höstas bedrev banken ingen bolåneverksamhet överhuvudtaget, med detta i åtanke har man haft ett väldigt starkt inträde på marknaden.

Samtidigt som Landshypotek Bank tar en större marknadsandel väljer man även att sänka sin ränta. Enligt deras modell ligger nu deras lägsta ränta på låga 1.09 procent, vilket är lägre än många av deras motsvarigheter.

Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på banken säger att satsningen är långsiktig i intervju med DI. Genom den låga räntan hoppas hon att flera ska få möjligheten att upptäcka deras bank som enligt Åbjörnsson Lindgren har en stor trygghet och erfarenhet.

Landshypotek Bank fokuserar sin verksamhet på landsbygden

Historiskt sett har många banker haft ett starkt fokus på storstäderna. Även inom bolånemarknaden har storstäderna varit privilegierade då många ansett att denna marknad har varit mer stabil. Detta förhållningssätt har även givit stort spelrum för aktörer som Landshypotek Bank.

Deras inkluderande modell verkar även ha givit resultat. Redan i dagsläget har man gjort ett stort avtryck på marknaden då man lånat ut miljardbelopp på ett fåtal månader. Ytterligare en bidragande orsak till deras framgång kan vara det förtroende många lant-och jordbrukare känner till banken.

Eftersom Landshypotek Bank tidigare främst lånat ut till lant- och jordbrukare så har man en gedigen kundkrets som troligtvis är angelägna om att flytta sina bolån.