kvinna öppnar tom plånbok vid bord med miniräknare, pengar och kreditkortLåg inkomst verkar öka risken för att hamna i skuld hos Kronofogden, enligt analysen som flera myndigheter har gjort. Foto: Doucefleur/Shutterstock.com

Privatekonomi

Finansinspektionen har gjort en analys tillsammans med Kronofogden och Konsumentverket. Myndigheterna har tittat på hur lån och andra faktorer påverkar riskerna för att hamna i ekonomiska problem. 

Analysen delar upp betalningsproblem i flera olika steg. Tidiga steg är upprepade betalningspåminnelser och inkassokrav, medan senare steg är betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogden.

Analysen redovisar även antalet låntagare i var och en av kategorierna. Informationen är hämtad från Kronofogdens statistik, Finansinspektionens lånedata och enkäter från budget- och skuldrådgivare i olika kommuner.

Lån står för 20 % av skulderna hos Kronofogden

På ett års tid får 180 000 personer – 3,2 procent av låntagarna – ett eller fler nya betalningsförelägganden från Kronofogden. 39 000 av dessa har kvar den skulden efter ett år. En femtedel av skulderna hos Kronofogden består av lån, motsvarande 14,4 miljarder kronor av totalt 74 miljarder kronor i skuld.

Lån på mindre summor leder oftare till påminnelser och inkassor, medan större lån blir till skulder hos Kronofogden i större utsträckning. En sak det kan bero på är att låneskulder löses med större lån, och att det sedan är de nya lånen som går till Kronofogden.

Låg inkomst är en riskfaktor

När det inte rör sig om lån kan skulderna röra sig om telefonräkningar, underhållsstöd, skatter och fordonskostnader som inte är betalda. Oftast startar betalningsproblemen med en livshändelse, visar analysen, till exempel att personen blir sjuk eller arbetslös.

Personer i Sverige som har låg inkomst löper störst risk för betalningssvårigheter, oavsett om det beror på lån eller andra skulder. Cirka 35 procent av den vuxna befolkningen har inte ens 14 000 kronor efter skatt att leva på varje månad. De står för fler än hälften av dem som har enskilda skulder hos Kronofogden.

Unga låntagare klarar sig oftare från skulder hos Kronofogden

De tidiga betalningssvårigheterna – påminnelser och inkassokrav – är vanligare hos unga mellan 18 och 25 år som tagit lån. Men sådana saker leder oftare till skulder hos Kronofogden bland låntagare i medelåldern.

En förklaring kan vara att föräldrar och närstående i större utsträckning hjälper unga i ekonomiskt behov. Men att unga missar att betala räkningar medför risker för värre problem när de blir äldre och skulderna blir större, om inte beteendet förändras till dess.