Två villor på var sida av vägenSkatteverkets nya fastställning av taxeringsvärde för småhus kan göra att flera av landets villaägare får höjd fastighetsskatt. Foto: Ploy Makkason/Shutterstock.com

Privatlån

Nästa år är det dags för Skatteverket att fastställa taxeringsvärdet för småhus. För en del av landets villaägare betyder det en höjning av fastighetsavgiften, skriver Dagens Nyheter.

Vart tredje år fastställer Skatteverket taxeringsvärdet för småhus. Villaägarna kommer att få besked om de nya taxeringsvärdena under juni och juli 2021.

Priserna har stigit sedan senaste taxeringen

Taxeringen på småhus som gjordes 2018 byggde på den prisutvecklingen som skedde under åren 2014 till 2016. Sedan dess har huspriserna ökat i större delen av landet, något som kommer att märkas i taxeringsvärdet när Skatteverket är klara. 

Redan till hösten 2020 kommer Skatteverket med ett nytt förslag på taxeringsvärdet av småhus. Om de är osäkra på något enskilt småhus kommer ägaren få en uppmaning till att deklarera. 

Taket gör att flera slipper en höjning

Eftersom taxeringsvärdet är beräknat på den kommunala fastighetsavgiften som ersatte den statliga fastighetsskatten 2008 kan det leda till att de allra flesta får en höjd fastighetsskatt. Men eftersom det finns ett tak för fastighetsskatten gör det att de flesta av landets villaägare slipper höjningen eftersom de redan ligger på den högsta nivån.

Taket på taxeringsvärdet för 2020 ligger på 8 349 kronor. Villor som har ett taxeringsvärde på över 1 113 200 kronor kommer att få den fastighetsskatten. Enligt den karta som DN publicerat kan man se den genomsnittliga fastighetsavgiften i landets olika kommuner. 

Flera villaägare i Valdemarsvik kan få högre fastighetsskatt

Sedan 2008, när fastighetsskatten blev kommunal, har bostadspriserna stigit, vilket gör att allt fler villaägare kommer att landa på maxbeloppet. I Valdemarsvik till exempel var det genomsnittliga taxeringsvärdet en miljon kronor 2018, endast 25 000 kronor under taket för taxeringsvärdet. Trots det låg sju av tio villor under taket.

Med tanke på hur prisutvecklingen har sett ut under de senaste åren kan det betyda att flera av villaägarna i Valdemarsvik får en höjd fastighetsskatt. 

Bostadspriserna har stigit mer än inkomsterna

Sedan 2008 har bostadspriserna stigit mer än inkomsterna. Det innebär att flera villaägare kommer att landa på maxbeloppet för fastighetsskatten. Sex av tio låg under det tidigare taket när det nya systemet infördes. Under 2018 såg siffran helt annorlunda ut, då 63 procent låg under taket.

Den som äger en villa som är värd några miljoner i en mindre stad kan betala lika mycket i fastighetsskatt som den som äger en villa på 20 miljoner kronor i exklusivare delar av landet.