Kollage Nordeas chefsekonom, Annika Winsth och en mans hand som skriver på ett huskontraktAnnika Winsth, chefsekonom på Nordea, tipsar om att passa på att binda vissa delar av bolånet nu när många starka aktörer har sänkt räntan på bundna bolån. Foto: Press/Nordea och wutzkohphoto/Shutterstock,.com

Bolån

Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, anser att det är läge att binda delar av bolånet nu, även om det i stort sett är omöjligt för Riksbanken att genomföra en räntehöjning vid årsskiftet, skriver SvD Näringsliv.

Under förra veckan medgav SCB att de har uppgett felaktiga arbetslöshetssiffror. Felaktigheter i arbetslöshetssiffrorna kan gå tillbaka så långt som till 2018. Med andra ord är den kraftiga ökningen av arbetslösheten inte så stor som man tidigare bedömde.

Global ekonomi avgörande i beslut kring räntehöjning

Arbetslöshetssiffrorna utgör en viktig del i underlaget när Riksbanken ska fatta beslut om den framtida styrräntan under nästa vecka. Men Nordeas chefsekonom Annika Winsth tror inte att de felaktiga arbetslöshetssiffrorna kommer att påverka Riksbankens beslut, eftersom de inte är avgörande.

Visserligen skapar det en osäkerhet hos Riksbanken, men enligt Annika Winsth väger den globala ekonomin tyngre och det finns andra faktorer som är viktigare.

Hennes bedömning är att det har skett en konjunkturavmattning både i den svenska och globala ekonomin. Det är viktigare att Riksbanken tar hänsyn till det. I och med det blir det i stort sett omöjligt för Riksbanken att genomföra en räntehöjning även om arbetslöshetssiffrorna har varit felaktiga.

Borde ha höjt räntan när Sverige befann sig i en högkonjunktur

Riksbanken hade kunnat höja räntan under 2017 och 2018 när landet befann sig i en mycket stark konjunktur, men valde dock att inte göra det för att nå inflationssiffran. Det blir bekymmersamt för Riksbanken att höja räntan när konjunkturen är svagare och inflationssiffrorna vänder ner. Däremot kan det snarare bli aktuellt att sänka ränta framöver. 

Bolåneräntan kommer att förbli låg under en längre tid

När det gäller bolånen tror Annika Winsth att man kan resonera om att räntorna kommer att vara låga under en längre tid. Konjunkturen både globalt och i Sverige mattas av och räntorna hos de andra centralbankerna är låga. För Riksbanken blir det svårt att avvika från det. 

På bolånemarknaden är det flera andra stora aktörer som sänkt sina räntor på bolån som är bundna. Enligt Annika Winsth kan det vara läge att binda delar av bolånet. Det kan vara intressant för hushåll som har stora skulder och oroar sig inför framtiden att binda delar av sitt bolån. Men det är inte lämpligt att binda hela bolånet på samma löptid. Det är bra med flexibilitet.