Klarna får hård kritik för att inte legitimera sina kunder med Bank-ID. Foto: Adam Höglund / Shutterstock

nyheter

Dagens Industri rapporterar att Klarna möter hård kritik. Företagets långtgående arbete för att förenkla betalningar på nätet har fått vissa att anklaga Klarna för dålig hantering och förvaring av personuppgifter.

Under de senaste åren har anmälningarna mot Klarna ökat hos Finansinspektionen. En majoritet verkar röra deras hantering av personuppgifter. Främst klagar folk på att man inte alltid behöver legitimera sig med Bank-ID vilket många anser gör tjänsten osäker.

En av dem som anmält företaget anser att deras betallösningar strider mot banksekretessen. Bland annat eftersom att det inte ska gå att få reda på vilka banker en privatperson har affärer hos.

Klarnas kräver inte alltid legitimation vid fakturaköp

Det som upprör de flesta kunderna är att man inte alltid behöver legitimera sig vid köp. Främst gäller detta när man sedan tidigare har använt Klarna och sedan genomför ett ytterligare köp. Den exakta förklaringen till när man inte behöver legitimera sig har Klarna inte offentliggjort.

En man säger i en intervju med DI att hans fru beställt varor, och att fakturan kom hem i hans namn. Anledningen var att när frun genomförde köpet skedde det i mannens namn, via Klarna, utan att någon legitimation krävdes.

Klarna själva säger att man alltid jobbar för att skydda kunden och att ingen ska komma åt ens personuppgifter. Detta är troligtvis missvisande i dagsläget eftersom att det befintliga systemet verkar fokusera mer på hastighet än säkerhet.

Klarna anser att säkerheten upprätthålls

Trots kritiken anser Klarna att deras snabba betalningar inte tummar på säkerheten. Kraven som finns för att inte behöva legitimera sig vid ett köp är som sagt inte offentliga, men enligt Klarna ska de säkerställa att systemet inte missbrukas.

Klarnas talesperson säger även att om det råder någon oklarhet kring vem det är som använder tjänsten krävs Bank-ID för att genomföra affären.

Trots denna tillit till sin produkt har nu Klarna tillsatt en utredning för att reda ut anledningen till avsaknaden av legitimering. Detta beslut påverkades troligtvis även av det nya EU direktivet som träder i kraft nästa år, som reglerar mer i detalj vilken legitimation som krävs för att genomföra olika typer av köp och underskrifter.