Bitcoinmynt framför sedlar.Kriminella nätverk använder sig av kryptovaluta såsom Bitcoin för penningtvätt och för att finansiera terrorism, menar Finansinspektionen som nu kommer att granska två av de stora kryptovalutaföretagen. Foto: Lukasz Stefanski/Shutterstock

Regleringar

Penningtvätt och annan kriminalitet frodas i kryptovalutornas värld, skriver Finansinspektionen. Finansiering av terrorism är ännu ett orosmoment. Två av de ledande företagen som handlar med kryptovalutor kommer därför att behöva bli granskade.

Anonymiteten som handel med kryptovalutor erbjuder har gjort valutan till en möjlig plats för kriminella att mötas. Ofta sker detta utan att kryptoföretagen själva vet om det eftersom insynen i branschen är begränsad. Nu kommer Safello och Goobit att bli granskade.

Företag utnyttjas av kriminella

Insynen i handeln med kryptovaluta är begränsad. Det är ofta man kan köpa och sälja över nationsgränser utan att för den delen behöva ha någon central motpart, vilket skapar en viss anonymitet.

Anonymiteten är också vad som attraherar kriminella kretsar till att handla med just kryptovalutor, såsom exempelvis populära Bitcoin.

– De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet, säger avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen, Åsa Thalén.

Snabba transaktioner gör insynen i verksamheten begränsad

Det kriminella intresset för kryptovalutor har också fångat Finansinspektionens intresse. De menar att det är av största vikt att företag som exempelvis Safello och Goobit är rustade för att motverka kriminell aktivitet.

Det handlar exempelvis om höga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Kriminella aktörer har tidigare använt kryptovalutor för att både dölja och omsätta vinster vid brott.

Transaktionerna för kryptovalutor går ofta väldigt fort, eftersom det bland annat inte finns en central motpart. Det gör det väldigt svårt att få god insyn i verksamheten. Ett första steg att förhindra eventuella kriminella aktörer är därför att granska hur företagen förhåller sig till penningtvättsreglerna.

Nya regler

Företag som handlar med kryptovalutor är registreringspliktiga hos Finansinspektionen, enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Men reglerna för penningtvätt gällande kryptovalutor är förhållandevis nya. Så sent som den 1 januari 2020 kom det svenska penningtvättsregelverket att också omfatta företag som erbjuder växling av virtuella valutor.