En svensk sedel och en eurosedel ligger bredvid varandra.Kronan är nästan på historiskt låg nivå mot euron. Foto: FJZEA/Shutterstock.com

Valuta

Jämfört med euron har kronan blivit mycket svagare under det senaste decenniet. Särskilt den senaste tiden har den fallit kraftigt. På bara ett år har kronan tappat cirka 10 procent mot euron. Euron kostar i dag runt 11,30 kronor. Den lägsta nivån under den globala finanskrisen var 11,60 kronor, skriver SvD Näringsliv.

Charlotte Carlsson är finanschef på företaget Hestra Handsken AB. Som företag gynnas de av en svag krona, eftersom de exporterar en stor del av deras försäljning. Men på en samhällelig nivå är hon mycket kritisk till den svaga kronan.

– Den svaga kronan är förödande för landet. Kronkollapsen gör oss bara fattigare och fattigare. Den kommer leda till högre räntor, vilket kommer att hämma den svenska konjunkturen och urholka svenskarnas köpkraft, säger Charlotte Carlsson.

Varför har kronan försvagats?

Det finns många orsaker till den svagare kronan. Henrik Unell, chefsstraget på Nordea, säger att det delvis kan bero på den nedåtgående världsekonomin. Mindre valutor påverkas mer när det är skakigt i världsekonomin.

En annan orsak kan vara att den Europeiska centralbanken planerar kraftiga räntehöjningar de kommande månaderna. Anders Eklöf, valutastrateg på Swedbank, nämner bland annat euroländernas stora ekonomiska stimulanspaket som en möjlig förklaring. Det har gjort finanspolitiken i eurozonen mer expansiv än den svenska.

Riksbankens åtgärder kan vara en orsak

Carl Hammer, chefsstrateg på SEB, menar att vi har Riksbanken att skylla för den svaga räntan. Under flera år hotade de med att intervenera i valutamarknaden. Dessutom sänkte de styrräntan mer än de flesta andra centralbankerna efter finanskrisen. Man ville hålla kronan svar för att göra importen dyrare, och i sin tur öka den då låga inflationen.

Hammer menar även att kronan hölls svag på grund av att Riksbanken köpte runt hälften av alla svenska statsobligationer. Riksbanken har också växlat till sig utländsk valuta med svenska kronor för att finansiera sin utländska valutareserv.

Prognoser pekar på en stärkt krona framöver

Men Carl Hammer tror trots allt på att kronan kommer bli starkare i år. Enligt hans huvudscenario kommer kronan gå från 11,30 till 10,30. Även Swedbanks Anders Eklöf tror på en stärkt krona under 2023.

Charlotte Carlsson på Hestra Handsken skulle vilja se att kronan ligger på runt 10 gentemot euron. Hon hoppas också att kronan blir mer förutsägbar och stabil.