Privatlån

När amorteringskravet skärptes 2016 ökade blancolånen kraftigt. Många valde att använda lånen till att bekosta sina bostäder. Nu när amorteringskraven skärpts igen återstår det att se om det kommer ha någon ytterligare påverkan på hur många som tar blancolån.

Många tar blancolån för att finansiera sin bostad

Antalet lån utan säkerhet och med hög ränta, så kallade blancolån har ökat kraftigt på senare tid. Lånen är inte enbart till för att bekosta semesterresor eller elektronikprylar, många tar lånen för att finansiera bostadsköp.

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har gjort en undersökning som visar att 13 procent av alla blancolån används till att finansiera kontantinsatser till bostäder. Vanligast är det bland unga, där 20 procent av alla blancolån som tas av människor under 29 år går till att bekosta kontantinsatsen. Hur stor kontantinsatsen sedan måste vara beror på hyr mycket bostaden kostar. Men för att få ett bolån krävs det att man som bostadsköpare kan betala minst 15 procent av bostadens pris i kontantinsats.

Ökningen började samtidigt som amorteringskravet skärptes 2016

Den ökning som har skett började i mitten av 2016, i samband med att amorteringskraven för bolån skärptes. Enligt Riksbanken kan en möjlig förklaring vara att bostadsköparna försöker undvika regler kring amorteringskrav och bolånetak med att ta blancolån till kontantinsatsen. Genom att ta ett blancolån kan bostadsköparna bland annat minska sin belåningsgrad och därmed även sänka kraven för hur många procent de måste amortera.

Riksbanken lyfter fram flera orsaker till ökningen av blancolån

Hur stark kopplingen är mellan 2016 års skärpta amorteringskrav och ökningen av blancolån har Riksbanken inte analyserat än. De lyfter fram andra möjliga orsaker till ökningen, så som att räntorna på blancolån sjunkit och att det har tillkommit fler aktörer på lånemarknaden.

Per Nordqvist är avdelningschef på Finansinspektionen, FI, han tror att det kan finnas ett samband mellan skärpta amorteringskrav och ökningen av blancolån. Och med tanke på att amorteringskravet skärptes ytterligare den första mars kommer FI följa utvecklingen noga för att se hur starkt sambandet kan tänkas vara.