Banknyheter

Konsumentverket har kritiserat Klarna och ifrågasatt deras säkerhet eftersom man inte kräver bank-ID vid samtliga köp. Nu går betaltjänstbolaget till motattack och hävdar att Konsumentverket försöker styra bolaget.

Konsumentverket har tidigare riktat kritik mot betalbolaget Klarna och deras betaltjänster som de ansett vara osäkra. Detta eftersom att man på Klarna inte alltid kräver bank-ID eller annan e-legitimation för att genomföra köp.

Nu riktar Klarna själva kritik mot Konsumentverket som man anser försöker styra bolaget. Att betaltjänsterna ska vara osäkra håller man på företaget inte alls med om.

– Att Konsumentverket, i enlighet med det Dagens Industri skrivit, pekar på en kommersiell aktör med monopolställning ägd av storbankerna och försöker styra oss att använda deras tjänster anser vi högst problematiskt, skriver Johanna Nyman, Klarnas presskontakt, i ett mejl till Di Digital.

Kritiken mot Klarna har ökat på senare år

På senare år har klagomålen mot Klarna ökat i takt med att bolaget vuxit sig större. Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden och Finansinspektionen har alla mottagit anmälningar mot Klarna och deras säkerhet.

Bara i år har Konsumentverket tagit emot 78 anmälningar, vilket skulle innebära över 150 anmälningar vid årets slut om samma tempo fortsätter. Under förra året tog man emot 109 anmälningar. Myndigheten anser att det borde vara en självklarhet för Klarna att kräva bank-ID vid varje köp och att klagomålen borde tas på allvar.

Konsumentverket varken kan eller vill styra Klarna

Kritiken mot Konsumentverket om att man skulle försöka styra Klarna håller man inte alls med om. Något sådant skulle man varken kunna eller vilja göra, menar Anna Hult, myndighetens jurist.

Att Konsumentverket rekommenderar bank-ID har att göra med att det är en säker tjänst som många känner till. Skulle Klarna dock komma fram med en annan lösning som kan garantera kundernas säkerhet så ser inte Konsumentverket något fel med det.