Banknyheter

Det svenska fintechbolaget Klarna har under årets första halva ökat sina intäkter med 35 procent. Trots ökade intäkter noterade bolaget ett försämrat rörelseresultat jämfört med samma period förra året.

Klarna har haft ett bra första halvår av 2018. Bolaget ökade intäkterna med 35 procent och landade på 2,76 miljarder. Det kan jämföras med omsättningen som under samma period förra året uppgick till 2,05 miljarder.

Bolaget är själva nöjda med resultatet. Man har på senare tid fokuserat mycket på att få volymerna att växa. Samtidigt har man arbetat hårt men olika butikslösningar, exempelvis Klarna-kortet som nyligen lanserades.

Intäkterna ökade men vinsterna minskade

Trots att intäkterna ökat kraftigt har vinsterna minskat. Klarnas rörelseresultat för de sex första månaderna blev tillslut 112 miljoner kronor. Det är en minskning med hela 65 procent jämfört med samma period förra året då siffran låg på 321 miljoner kronor.

Även resultatet efter skatter och avskrivningar har minskat. Från 228 miljoner kronor förra året till 69 miljoner kronor i år.

Anledningen till vinstfallet ska enligt Klarna ha att göra med att investeringstakten ökat. Man säger att man det senaste halvåret ökat investeringarna gällande personal, produkter och system för att kunna stärka produkterbjudandet samt stödja en framtida expansion.

– Investeringarna är långsiktiga. Det är för tidigt att dra några slutsatser kring vilka resultat de har haft. Men vi behöver ha rätt personal på plats, med bra underliggande strukturer och system, för att vi snabbt ska kunna sätta attraktiva produkter på marknader, säger Aoife Houlihan, Klarnas talesperson, till Di Digital.

Över 115 miljarder kronor gick via Klarnas plattform

Den totala försäljningen som gick via Klarnas plattform under det första halvåret var 115 miljarder kronor.

Två marknader som växer snabbt för det svenska fintechbolaget är den tyska och brittiska.

Målet man nu har är att bli mer tillgänglig för kunderna, både på internet och utanför, oavsett om en kund handlar i en butik som är ansluten till Klarna eller inte.