Ett par som tittar i en tom plånbokMånga svenska hushåll klarar inte av oförutsedda utgifter. Foto: Photographee.eu/Shutterstock.com

Privatekonomi

Hushållen i Sverige har svårt att hantera plötsliga utgifter. Rapporterar visar att en tredjedel av alla hushåll inte kan betala en oförutsedd utgift på 30 000 kronor. För många är situationen så pass illa att de inte skulle klara av en utgift på 5 000 kronor.

De svenska hushållen lever på mycket små marginaler. Få svenskar klarar av att betala oförutsedda utgifter, det rapporterar Lånapengar.com som tagit del av undersökningar från storbanken Swedbank och inkassobolaget Lowell.

14 procent av de tillfrågade klarar inte av en utgift på 5 000 kronor. Grupperna som har svårast att betala plötsliga utgifter är ensamstående kvinnor och unga vuxna i åldrarna 18 – 35 år.

En tredjedel klarar inte skulder på 30 000 kronor

Ju större beloppen blir desto svårare får svenskarna att klara av skulden. Knappt en fjärdedel kan inte hantera en utgift på 10 000 kronor och en tredjedel klarar inte av oförutsedda utgifter på 30 000 kronor.

Hushållens oförmåga att hantera utgifterna gör det svårt att exempelvis reparera bilen när den går sönder eller köpa nya vitvaror när det behövs. Istället kan många tvingas ta dyra privatlån.

Sparandet måste öka

Lösningen på det rådande problemet är att börja spara. Svenskarna måste bygga upp en buffert för att klara av att hantera skulder som kan dyka upp.

Hur mycket hushållen kan spara är individuellt. Det viktigaste är inte hur mycket man kan spara utan att man faktiskt kommer igång med sitt sparande.

Många klarar sig inte en månad utan inkomst

De små marginalerna svenskarna har gör att många inte skulle klara sig en månad utan inkomst. 14 procent skulle inte klara en månad utan någon inkomst.

Det är dock inte så att alla svenskar saknar ett ordentligt sparande. Närmare hälften, 48 procent, skulle klara av hushållsekonomin i ett halvår eller mer utan inkomst.