Staplar av mynt som går från kortare till högre.Inkomsterna ökar under 2022, men på grund av inflationen får de flesta sämre köpkraft. Under en 15-årsperiood har inkomsterna dock ökat med 25–30 procent. Foto: Dilok Klaisataporn/Shutterstock.com

Privatekonomi

Överlag får svenska hushåll mer pengar i plånboken under 2022, men för de flesta äter inflationen upp inkomstökningarna. De som får ökad köpkraft i år är pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Dessa siffror delar Swedbank i ett pressmeddelande.

I år kan vi förvänta oss ökade löner och pensioner, men på grund av den höga inflationen 2021 får de flesta ändå inte så mycket mer i plånboken. Många kommer få sämre köpkraft i januari 2022 jämfört med i januari 2021. Däremot innebär årets budget stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning, enligt Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och sparbankerna.

Pensionärer får bättre köpkraft

Många åtgärder har tagits i årets budget för att pensionärer ska få mer pengar i plånboken. Bland annat har inkomstpensionerna höjts med 2,5 procent och man har sänkt skatten på pensioner.

Dessutom höjs bostadstillägget för pensionärer i två steg. Dels höjs konsumtionsstödet inom bostadstillägget, dels höjs taket för boendekostnad. Bostadstillägget kan öka som mest med 450 kronor varje månad.

Även garantipensionen kommer höjas lite under året.

De med sjuk- och aktivitetsersättning får högre disponibel inkomst

Under 2022 sänks inkomstskatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning rejält. Har man 15 000 kronor per månad i ersättning innebär det att man har runt 1 100 kronor att röra sig med varje månad.

Garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning höjs med cirka 1 000 kronor, vilket innebär totalt 11 190 kronor per månad om man är 30 eller äldre. Man höjer även taket för bostadstillägget från 5 600 till 7 500 kronor.

Alla grupper har högre inkomster än för 15 år sedan

Även om den reella löneutvecklingen inte är särskilt stark just detta år har de flesta haft väldigt bra inkomstutveckling om man tittar på en längre tidshorisont. Löntagare har 25 till 30 procent högre disponibel inkomst i år jämfört med för 15 år sedan.

Pensionärer har också fått mer disponibel inkomst över tid – 15 till 20 procent mer sedan 2007.

– Både löntagare och pensionärer har fått sänkt skatt i flera omgångar under senare år. Många pensionärer har också fått ett tillskott genom åtskilliga höjningar av bostadstillägget, säger Arturo Arques.