Kollage Riksbankschefen Stefan Ingves och en röd fristående vilaRiksbankschefen Stefan Ingves vill att det sker en förändring på bostadsmarknaden som ökar rörligheten. Foto: Press/Riksbanken och BigganVi/Shutterstock.com

Bolån

Kraftigt stigande bostadspriser beror på att bostadsmarknaden inte har fungerat. Enligt Stefan Ingves krävs det flera åtgärder för att få den att fungera, skriver Dagens Nyheter.

Den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell. Bostadsbyggande har under en längre tid varit lågt, vilket har lett till högre bostadspriser och ökade skulder för hushållen. Vidare har skattesystemet hejdat rörligheten på bostadsmarknaden. Den som hyr sin bostad gynnas inte lika mycket som den som äger sin bostad.

Riksbankschefen vill se en förändring på bostadsmarknaden

Riksbankschefen Stefan Ingves anser att den befintliga bostadsmarknaden har skapat ett system av outsiders och insiders. Det behövs insatser inom flera områden för att man ska komma till rätta med bostadssituationen. Införandet av de skärpta amorteringskraven av Finansinspektionen stöds av Riksbanken. Utöver införandet av amorteringskravet har det inte gjorts speciellt mycket för att ta hand om de huvudsakliga orsakerna till att bostadsmarknaden inte har fungerat bra.

Stora frågor som beskattning av bostaden vid en försäljning, fastighetsskatt, ränteavdrag och hyresreglering är inget som någon politiker velat ta tag i. Stefan Ingves vill att bostadsmarknaden ska förändras. För att kunna förändra bostadsmarknaden behövs det en politisk vilja att förändra bostadsmarknaden och ett mod att våga fatta svåra beslut.

Flyttskatten ett hinder för äldre att sälja villan och flytta till mindre

I dag är det bostadsbrist i 240 av landets kommuner. För att komma till bukt med problemen behövs det bland annat byggas flera bostäder och uppskovsräntan måste avskaffas om uppskovstaket återinförs. Den höga flyttskatten som finns i dag gör att äldre inte vill flytta från sin villa till en mindre bostad. Det leder i sin tur till att barnfamiljerna har svårt att flytta från mindre lägenheter till småhus, vilket bromsar upp rörligheten på bostadsmarknaden.

För att nästa generation ska få en bättre situation behöver bostadsmarknaden få en justerad prisjämvikt. På så sätt skulle skillnaden mellan outsiders och insiders minska. Dessutom skulle skuldsättningen hos hushållen sakta men säkert minska, vilket är bättre för samhällsekonomin.