Illustration av en man i ett hav av coronavirus som får en livboj kastad till sig.Riksbanken sänker inte styrräntan nu. För att stimulera svensk ekonomi vidtar man andra åtgärder. Men det är inte omöjligt med en räntesänkning i framtiden. Foto: eamesBot/Shutterstock.com

Räntor

Det ser mörkt ut för svensk ekonomi, men att sänka räntan är enligt Riksbankschefen, Stefan Ingves, inte en meningsfull åtgärd. Däremot kan det hända att man sänker räntan längre fram i tiden, skriver SvD Näringsliv.

Arbetslösheten är högre än på länge och den riskerar att öka rejält och samtidigt riskerar svensk ekonomi att störtdyka. Även Riksbankens prognos visar att Sverige är på väg mot en djup ekonomisk nedgång.

Svensk ekonomi på väg mot en djup lågkonjunktur

Den svenska ekonomin riskerar att krympa med mellan 7 och 10 procent, enligt Riksbanken. Under tiden har även inflationstakten krympt med 0,6 procent, vilket är långt under de 2 procent som är Riksbankens mål.

Trots den krympande ekonomin och en inflationstakt som krymper valde Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad. Det är tvärtemot de flesta andra centralbankernas agerande där man valt att sänka räntan för att stimulera investeringar och konsumtion både för företag och privatpersoner. 

Viktigt att få kreditförsörjningen att fungera

Varför man väljer att inte sänka räntan nu är för att Riksbanken har genomfört en rad andra åtgärder för att tackla de svårigheter i ekonomin som uppkommit på grund av coronakrisen.

Enligt Stefan Ingves är den allra viktigaste åtgärden i dag, förutom en låg ränta, att se till att kreditförsörjningen fungerar och att räntorna förblir låga. Det samverkar man nu med genom att vidta andra åtgärder. 

Riksbanken har genomfört flera åtgärder

För att stötta den svenska ekonomin i rådande krissituation har Riksbanken vidtagit flera andra åtgärder. Bankerna har till exempel erbjudits att låna pengar till väldigt låg ränta, med förhoppningen att de fortsätter att låna ut pengar till företag som nu påverkas av krisen.

Dessutom har Riksbanken köpt både statsobligationer och kommunobligationer för att stimulera ekonomin. Genom att köpa obligationer har efterfrågan på obligationer ökat och därmed har Riksbanken även bidragit till att räntorna hålls nere.

Utesluter inte en räntesänkning i framtiden

Enligt Stefan Ingves räcker de åtgärder som Riksbanken har gjort hittills. Han vill inte sänka reporäntan också. Visst går det att göra både och, men i dagsläget var det inte den slutsatsen som Riksbanken kom fram till. 

När mycket stora delar av ekonomin är nedstängd ser inte Riksbanken att det skulle vara meningsfullt att sänka räntan. Men Stefan Ingves vill inte utesluta att de kan ske en räntesänkning i framtiden.