fem myntstaplar som blir större och större och som har en kundvagn i miniatyr placerad på varje topp.Även om Riksbankens prognos för inflationssiffran stämde anser flera experter att banken inte kommer att kunna höja räntan till årsskiftet. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Räntor

Inflationen i Sverige steg precis lika mycket som Riksbanken hade beräknat. Experterna är eniga och tror att Riksbanken är för optimistiska, och att de kommer få skjuta på den prognostiserade räntehöjningen, skriver SvD Näringsliv. 

Riksbankens prognos om svensk inflation stämde när den i september steg lika mycket som banken hade beräknat. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån steg inflationen i september med 1,3 procent. Dock håller experterna fast vid deras prognoser om att Riksbanken inte kommer att kunna genomföra en räntehöjning.

Riksbanken för optimistiska i sin inflationsprognos

Enligt Danske Banks chefsekonom, Michael Grahn, minskar torsdagens siffra pressen på Riksbanken. Dock tror han att Riksbankens prognos är lite för optimistisk när det gäller inflationen. Danske Banks egna prognos ligger under Riksbankens prognos. Ekonomin har försämrats och det finns inget som tyder på att inflationen ska stiga.

Både Danske Bank och Nordea tror att Riksbanken kommer att sänka räntan i vinter eller under våren 2020. Enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson är inflationsutmaningarna stora för Riksbanken trots den positiva inflationssiffran. Konjunkturen är allmänt dämpad och arbetsmarknaden har försvagats.

Inflationen låg trots stark konjunktur

Torbjörn Isaksson indikerar att inflationsförväntningarna har gått åt fel håll under den senaste tiden. Siffrorna som släpptes visar att inflationsförväntningarna på 5 års sikt föll till 1,7 procent. I ett kortare perspektiv på 2 år ligger inflationsförväntningarna på 1,6 procent. Det är långt ifrån Riksbankens mål, som är 2 procent.

Förväntningarna på inflationen börjar bli besvärlig och trenden är oroande. Man har inte lyckats pressa upp inflationen speciellt mycket, trots att Sverige har haft den starkaste konjunkturen på flera år. 

Ingen av de fem största bankerna i Sverige tror att Riksbanken kommer att kunna följa sin räntebana och höja räntan vid årsskiftet. Men det är bara Danske Bank och Nordea som tror att Riskbanken kommer att sänka räntan. Riksbankens nästa möte om räntan sker i slutet av oktober.