Personer sitter runt bord och diskuterar statistik.Enligt UC:s statistik är konkurssiffrorna rekordlåga bland många branscher just nu, men det osäkra marknadsläget kan snart orsaka bakslag. Foto: CrizzyStudio/Shutterstock.com

Ekonomi

Inflationen stiger och styrräntan dubbelhöjs, men trots detta ligger konkurssiffrorna på de lägsta nivåerna på tio år. Enligt UC rasade konkurserna inom åtta av tio av de branscher som ingår i statistiken under det första halvåret 2022, men UC:s ekonom varnar för att osäkrare tider är att vänta inom en ganska snar framtid.

Tittar man på konkursstatistiken för det första halvåret 2022 är nivåerna de lägsta på tio år, enligt UC. Jämför man med motsvarande period 2013 har konkurserna minskat med 21 procent. Jämfört med juni förra året ligger nedgången på 14 procent.

Och detta är alltså trots att inflationen ökar och styrräntan nyss har dubbelhöjts.

Rekordlåga siffror inom bygg och detaljhandel

Hittills i år har konkurserna minskat inom åtta av de tio branscher som omfattas av UC:s statistik. Inom bygg och detaljhandeln har siffrorna minskat med 18 respektive 32 procent jämfört med juni 2021.Sett till det första halvåret 2022 är konkurssiffrorna inom båda dessa branscher de lägsta på fem år.

Positiv trend som snart kan vända

Johanna Blomé, ekonom på UC, menar att utvecklingen inom detaljhandeln är något överraskande med tanke på alla rapporter om det sämre läget, framför allt för e-handeln, under den senaste månaden. Hon tillägger dock att det finns flera förklaringar bakom de ljusa siffrorna, exempelvis överetableringen av e-handelsbolag under pandemin. Men nu när hushållen får mindre pengar att röra sig med tror hon att hela branschen kommer att påverkas.

Den positiva utvecklingen inom bygg är desto mindre förvånande, och precis som Johanna Blomé påpekar är detta en bransch som stått relativt stark under hela pandemin. Men hon menar att även byggindustrin snart kommer att påverkas av stigande bränslepriser, högre räntor och materialbrist.

Bakslag kan drabba flera branscher

Marknadsläget är utan tvekan instabilt just nu och det finns en stor osäkerhet bland många svenska företag. Enligt Johanna Blomé är hushållens förtroende för ekonomin just nu rekordlågt, och de omprioriteringar många nu måste göra för att få pengarna att räcka till kommer slå hårt mot många branscher.

Johanna Blomé konstaterar att det bara är en tidsfråga när det kommer ske.