Mejeri- och juicehylla i matbutik.Inflationen var 4,2 procent i årstakt i oktober. Foto: Tupungato/Shutterstock.com

Inflation

Inflationen enligt KPIF, som Riksbanken utgår ifrån när de sätter styrräntan, steg i oktober till 4,2 procent jämfört med 4 procent i september. Riksbanken hade förväntat sig en lägre ökning än så, men flera andra analytiker trodde att inflationen skulle stiga mer. Ekonomiexperterna är oense om sannolikheten för en räntehöjning nästa vecka, skriver SvD Näringsliv.

Även om höjningen var högre än Riksbanken hade väntat sig är många ekonomiska experter positiva till inflationssiffrorna. Men åsikterna går isär om hur det här påverkar Riksbankens räntebesked nästa vecka.

Länsförsäkringar och SEB: Räntehöjning osannolik

Alexandra Stråberg från Länsförsäkringar säger till SvD att Riksbanken troligtvis inte kommer att höja räntan. SEB ger samma besked. De håller fast vid sin prognos om oförändrad ränta, och dagens inflationsbesked cementerar den ytterligare.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv varnar till och med för ännu en höjning.

”Ytterligare en räntehöjning riskerar att förvärra konjunkturnedgången och göra att ännu fler hushåll och företag kommer i kläm”, skriver han i en kommentar.

SBAB, Swedbank och Nordea: Räntan kan höjas

Flera ekonomer tror att det fortfarande finns en risk att styrräntan höjs. Bland dem är Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. Dock medger han att sannolikheten har minskat efter dagens inflationsbesked.

I en annan artikel från SvD uttalar sig ekonomer från SBAB och Swedbank om att räntan kan höjas, trots de positiva inflationssiffrorna. Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB påpekar att inflationen trots allt var högre än vad Riksbanken hade väntat.

Även Mattias Persson på Swedbank pekar på att inflationen var högre än Riksbankens egna prognos. Han tror därför på ytterligare en räntehöjning.

Bolåneräntorna kan bli ännu högre

Om styrräntan höjs är det troligt att även bolåneräntorna fortsätter höjas. Enligt Linda Hasselvik har bankernas utlåningsräntor inte följt styrräntans uppgång helt hittills. Dock kanske de inte höjs i samma utsträckning som tidigare.

Hasselvik avslutar med att understryka att vi inte kan vänta oss att varken priserna eller räntekostnaderna kommer att minska inom den närmaste framtiden. Det är skillnad på inflation och priser, och även om inflationen sjunker kommer priserna troligtvis ligga kvar på samma nivå.