Staplar med träklossar med procenttecken på och en nedåtgående pil.Flera ekonomer på stora banker tror att inflationen kommer sjunka långsamt framöver. Men vi kommer få leva med ökande priser och höjda räntor ett tag till. Foto: LookerStudio/Shutterstock.com

Inflation

SvD Näringsliv har pratat med tre bankekonomer om inflationen. Alla är överens om att vi troligtvis kommer att se en långsamt sjunkande inflation framöver.

I morgon fredag får vi reda på hur inflationen såg ut i mars. Både Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, och Carl Nilsson från Swedbank, tror att inflationen kommer landa på 10,9 procent. Det är en sänkning med 1,1 procentenheter jämfört med februari.

Elisabet Kopelman på SEB tror att inflationen kommer sjunka med 1 procentenhet till 11,0 procent.

Lägre elpriser en stor bidragande orsak

Alla ekonomer som har uttalat sig i artikeln nämner elpriserna som en stor anledning till varför inflationen sjunker. För ett år sedan var elpriserna väldigt höga, och inflationen mäts i jämförelse med hur det såg ut samma månad året innan, enligt Carl Nilsson.

Christina Nyman påpekar dock att om man bortser från energipriserna minskar inflationen bara några tiondelar enligt deras prognos. Det är alltså fortfarande ett högt inflationstryck.

Ytterligare räntehöjningar och stigande priser väntar

Men inflationen kommer ju fortfarande var hög, och återgången till mer normal inflation kommer att ske långsamt. Priserna kommer därför fortfarande att stiga, och vi kommer inte att återgå till de priser som vi hade innan inflationen började öka. Priserna kommer vara högre än vad de är i dag, konstaterar Christina Nyman.

Troligtvis kommer vi inte vara tillbaka på normala nivåer förrän i slutet av 2024, eller kanske till och med i slutet av 2025.

Carl Nilsson och Elisabet Kopelman uttalar sig också om styrräntan, och båda tror att Riksbanken kommer höja räntan två gånger till.

Även löneökningar kan påverka inflationen

Elisabet Kopelman lyfter fram att det är positivt att industrins parter nu har förhandlat klart om årets lönehöjningar. Hon konstaterar att löneökningarna visserligen är höga, men i förhållande till den höga inflationen kan de ändå ses som måttliga. Det minskar risken för att lönerna driver på inflationen.