Myntstaplar och en miniräknare i bakgrunden och IMF:s logga ovan.

Ekonomi

Svensk ekonomi förväntas att återhämta sig under 2021. Men experter från Internationella valutafonden (IMF) varnar att riskerna för bakslag ökar. För att klara en återhämtning anser IMF att man bland annat höjer fastighetsskatten och ökar sysselsättningen bland utrikesfödda, skriver SvD Näringsliv.

Coronapandemin slog hårt mot ekonomin i många europeiska länder. Men även om den svenska ekonomin fick sig en smäll ser det ändå ut som att den har klarat sig relativt bra jämfört mot andra länder inom EU.

Mutationer och ny smittvåg ökar riskerna för bakslag i ekonomin

Svensk ekonomi ser ut att kunna återhämta sig under 2021. Men riskerna för bakslag ökar. Mutationer, ny smittvåg och en vaccinationskampanj som går ovanligt trögt kan hindra återhämtningen. En annan risk är om det införs fler restriktioner för att bromsa smittspridningen. 

Svensk ekonomi klarade sig bra under 2020

Men trots IMF:s dystra syn på återhämtningen av den svenska ekonomin kvarstår det faktum att svensk ekonomi klarade sig bättre under 2020 än ekonomierna i många andra europeiska länder. 

Tack vare de finans- och penningpolitiska stödåtgärderna föll BNP bara med cirka 3 procent i Sverige under 2020, vilket är bättre än hur det har sett ut i andra länder inom EU. 

Viktiga finanspolitiska insatser bromsade det ekonomiska fallet

Enligt IMF:s ekonomer är det viktiga insatser som företagsstöd, permitteringsstöd, lånegarantier och skatteuppskov som är några av de insatser som gjort att svensk ekonomi ändå klarat sig så pass bra. Det totala budgetunderskottet blev runt 4 procent under 2020.

Men enligt IMF finns det fler justerande statliga stödåtgärder som kan genomföras om återhämtningen av den svenska ekonomin skulle dra ut på tiden. Även Riksbanken bör vara redo att bidra för att stimulera och stödja ekonomin.

Samtidigt upprepar de sina tidigare varningar att riskerna för ökad skuldsättning bland de svenska hushållen och företagen ökar och späs på bostadsmarknaden där priserna fortsätter att stiga. 

Höjd fastighetsskatt står på IMF:s önskelista

IMF:s ekonomer anser att det finns ett behov att genomföra mer långsiktiga strukturreformer. Man bör göra det lättare på arbetsmarknaden för utrikesfödda ungdomar, öka bostadsutbudet och ta hand om de demografiska förändringarna. 

På IMF:s önskelista står bland annat höjd fastighetsskatt, avregleringar på hyresmarknaden och förenklingar för byggprocessen.