Internationella valutafondens prognos visar att världsekonomin kommer att krympa med 4,4 procent under 2020. Raset är mindre än vad man tidigare befarade då IMF:s prognos låg på 5,2 procent för 2020. Foto: Kristi Blokhin/Shutterstock.com

Ekonomi

Internationella valutafondens prognos för i juni var att världsekonomin skulle rasa med 5,4 procent i år. Nu justerar man upp prognosen, och enligt nya beräkningar kommer ekonomin att krympa med 4,4 procent i år, skriver SvD Näringsliv.

Internationella valutafonden, IMF, har justerat prognosen för den globala ekonomin. Raset blir något mjukare än vad man först prognostiserat. 

Värst drabbat är Eurozonen medan Kina ligger på plus

Värst drabbat är Eurozonen där BNP, enligt beräkningar, kommer rasa med 8,3 procent som en följd av coronakrisen. Eurozonen har drabbats betydligt värre än både USA och Japan där man beräknar att ekonomin kommer att krympa med 4,3 procent i USA och 5,3 procent i Japan.

Kinas ekonomi visar däremot på en tillväxt på 1,9 procent trots den kraftiga inbromsningen i ekonomin när stora delar av landet stängde ner på grund av corona.

Samtidigt ser det mörkare ut för tillväxtländerna i coronakrisen än vad IMF tidigare beräknat.

Tredje kvartalet bättre än väntat

Bakslaget i den globala ekonomin under andra kvartalet blev inte lika hårt som väntat, trots nedstängningar i flera länder på grund av covid-19-pandemin.

Enligt IMF:s ekonomer kan det bero på att flera stora ekonomier öppnade upp redan i maj och juni. Samtidigt finns det indikatorer som pekar på att återhämtningen är starkare än väntat under kvartal tre.

Enligt Gita Gopinath, chefsekonom på IMF, har man fått draghjälp av både finans- och penningpolitiska stimulanser som uppgår till 12 000 miljarder dollar. 

Unga, kvinnor och låginkomsttagare har drabbats hårt

Sysselsättningen har påverkats hårt av krisen och det har framför allt drabbat låginkomsttagare, unga och kvinnor.

Gita Gopinath varnar för att konsekvenserna av krisen kan bli ihållande. Hon uppmanar därför världens finansministrar och centralbankschefer att inte dra tillbaka det finans- och penningpolitiska stödet för tidigt.

Ekonomin kan återhämta sig nästan helt under 2021

Under 2021 beräknas återhämtningen till 5,2 procent enligt IMF:s nya prognos. Den globala ekonomin beräknas vara 0,6 procent mindre än 2019.

Under 2022 är prognosen mer dämpad och enligt prognoser kommer tillväxten vara lägre än under 2021.