Uteservering med tomma stolar och bord som står på rad mot gatan.Det första hushållen väljer att dra ner på för att spara pengar är nöjen, resor och restaurangbesök. Foto: Shebeko/Shutterstock.com

Privatekonomi

Nästan hälften av svenskarna tror att det kommer att ske en försämring i konjunkturen under det som återstår av 2019. Dessutom minskar hushållens konsumtion. I en undersökning från Fastighetsbyrån som Sifo har gjort är resor, nöjen och restaurangbesök det som hushållen skär ner på först.

Det råder delade meningar om den framtida konjunkturen i Sverige. En undersökning från Fastighetsbyrån som Sifo har gjort visar att 49 procent av svenskarna tror att konjunkturen kommer att försämras under 2019. 30 procent tror inte att det kommer vara någon skillnad medan 12 procent ser positivt på konjunkturen och tror att den kommer att blir bättre. 

Majoriteten av de som tror att konjunkturen kommer att försämras ser över sin ekonomi för att rusta sig inför sämre tider. 32 procent av de som tror på en försämring i konjunkturen har uppgett att de ser över sina utgifter och 23 procent går igenom sina investeringar. 46 procent väljer att inte göra något alls. 

Hemmet prioriteras framför fest och nöjen när hushållen ska spara pengar

Det första hushållen skär ner på är restaurangbesök, fest, nöjen och resor. Längre ner på listan hamnar renoveringar, teknik till hemmet, investeringar och sparande och matinköp. Boendekostnader ligger sist på listan.

Enligt Fastighetsbyråns vd Johan Engström väljer de som tror på en försämrad konjunktur att anpassa sina utgifter och investeringar utifrån hur de ser på framtiden. Det som hushållen drar ner på först är lyxkonsumtion medan man prioriterar teknik till hemmet före exempelvis resor. Vidare tycker han att det är glädjande att det är få som drar ner på sina investeringar och sitt sparande.

Det sista svenskarna drar ner på när hushållen måste skära i sina utgifter är frivillig amortering och deras boendekostnader. Enligt Johan Engström ska det mycket till innan svenska hushåll tvingas skära ner på sina boendekostnader. 

En räntehöjning är största hotet mot svenskens privatekonomi

Eftersom det inte är speciellt vanligt att man i Sverige äger bostäder enbart som en investering är bostadsmarknaden i landet mindre känslig för lågkonjunkturer än i andra länder. När konjunkturen är osäker är det troligtvis många som inte vill dra på sig några större boendekostnader vilket leder till minskad omsättning på bostadsmarknaden samtidigt som stigande priser hålls tillbaka.

Enligt undersökningen är det största hotet mot privatekonomin en räntehöjning följt av en nedgång på aktie- och fondmarknaden eller att någon i hushållet skulle bli av med sitt arbete. Dock svarade de flesta att de inte vara speciellt oroliga för sin privatekonomi.