Mynthögar som växer med pil upp mot procenttecken.Enligt de senaste siffrorna var inflationen i april uppe på den högsta nivån sedan 1991. Foto: Leckamon/Shutterstock.com

Inflation

Enligt nya siffror från SCB steg inflationen i april, utifrån konsumentprisindex med fast ränta, till 6,4 procent i årstakt. Det är den högsta inflationssiffran sedan slutet av 1991, och även högre än vad analytikerna hade räknat med, skriver SvD Näringsliv.

Under april steg inflationstakten och landade på 6,4 procent i årstakt, enligt SCB:s siffror som i sin tur baseras på KPIF. Det innebär att vi nu är upp på den högsta nivån på drygt 30 år, och även högre än analytikernas prognoser.

Fortsatt breda prisökningar på livsmedel och nöjen

Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, konstaterar i ett pressmeddelande att man även i april såg breda prisuppgångar, till exempel på livsmedel och hushållsvaror, men även på hotell- och restaurangbesök.

Enligt SCB gick priserna på kött och grönsaker upp med 2–3 procent i april, och på bara en månad ökade bokpriserna med 20 procent. Energipriserna sjönk däremot med ungefär 4 procent.

Exklusive energi landade inflationstakten på 4,5 procent i april, vilket kan jämföras med 4,1 procent i mars.

Handelsbanken räknar med fortsatt stigande inflation

Enligt Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman har de nya siffrorna bekräftat den uppåtgående inflationskurvan, som de räknar med kommer fortgå. Inklusive energi menar hon att vi kan få se en utplaning uppe på den här nivån, men räknar man bort energi så tror de på en ökning under hela 2022 och att inflationstakten kommer landa på cirka 6 procent.

Tror på fler räntehöjningar innan året är slut

Christina Nyman tror att det senaste inflationsbeskedet kommer leda till fler räntehöjningar från Riksbanken. Hon menar att vi säkerligen kommer att få se tre ytterligare räntehöjningar, eventuellt till och med en 50-punktershöjning innan året är slut.