Gång med hyllor i matbutik.Inflationen ökade i januari, men flera bedömare tror att höjningen är tillfällig och att vi ändå kan förvänta oss sänkt styrränta till sommaren. Foto: Fascinadora/Shutterstock.com

Inflation

Inflationssiffrorna för januari har kommit, och de visar att inflationen blev oväntat hög i januari. Kommer detta göra att eventuella räntesänkningar skjuts upp? SvD Näringsliv har pratat med flera bedömare, och de flesta tror att räntan ändå kommer sänkas till sommaren.

Inflationen steg från 4,4 procent till 5,4 procent i januari, enligt KPI-måttet. Analytiker trodde att inflationen skulle ligga på 5,0 procent, så ökningen blev högre än väntat. Enligt KPIF har inflationen stigit från 2,3 procent till 3,3 procent.

Däremot sjönk den underliggande inflationen, alltså KPIF-inflationen exklusive energipriser, till 4,4 procent från 5,3 procent.

”Förändrar inte den stora bilden”

Den ökade inflationstakten beror till stor del på högre energipriser. Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector menar att det inte förändrar den stora bilden för Riksbanken. Därför tror hon fortsatt på sänkt styrränta i maj.

Även Handelsbanken håller fast vid sin prognos att Riksbanken kommer att sänka räntan i juni. Swedbanks ekonom Carl Nilsson säger att utfallet var ungefär i linje med Riksbankens egna prognos.

”Korg-effekten” håller ner inflationstakten

Carl Nilsson från Swedbank hävdar dock att det finns vissa problem med januari månads inflationssiffra. Han nämner bland annat den så kallade ”korg-effekten”. Med det menar han att Statistiska centralbyrån alltid uppdaterar varukorgen i januari, vilket kan göra att inflationen ser lägre ut än vad den faktiskt är.

Flera saker talar för sänkt ränta

Men det finns ändå flera faktorer som pekar på att Riksbanken kan behöva sänka styrräntan framöver. Nilsson bedömer att Sveriges konjunkturmiljö blir allt svagare, vilket leder till att svenska företag inte kan höja priserna i samma takt som man har gjort hittills.

Dessutom har Sverige haft ganska låga löneökningar jämfört med USA och EU-området. Växelkursen gick också ned i slutet av förra året. Det kommer troligtvis göra att importkostnaderna hålls nere och därmed bör svensk inflation fortsätta att sjunka.