Man håller i två mynthögar mellan tumme och pekfinger. I vänster hand håller han en mindre hög med mynt och i höger hand en större hög med mynt.Att sänka ränteavdraget skulle innebära att bostadskostnaderna ökar med tusentals kronor varje år. För hushåll med större lån skulle det innebära sämre hushållsekonomi och mindre pengar kvar till att amortera extra på bolånet. Foto: 9nong/Shutterstock.com

Privatekonomi

Socialdemokraterna är öppna för att sänka ränteavdraget. Något som skulle innebära ökade boendekostnader för många. Det finns även förslag om att avdraget ska slopas helt, skriver SvD Näringsliv.

Flera partier vill sänka ränteavdraget. Nu har även Socialdemokraterna öppnat upp för att sänka skattesubventionen på lån. Det innebär att det finns en tydligt riksdagsmajoritet för att sänka ränteavdraget även om det i dagsläget inte finns några exakta förslag.

Ökad bostadskostnad med sänkt ränteavdrag

Ränteavdraget är den skattesubvention du får på dina räntekostnader. I praktiken handlar det om bostadskostnaden för det ägda boendet. 

En sänkning av ränteavdraget bör enligt alla partier ske successivt och långsamt. Det skulle innebära att man sänker ränteavdraget med några procentenheter per år. En del av partierna vill att det sker en långsam nedtrappning av ränteavdraget till 25 eller 20 procent, medan några vill slopa skattesubventionen helt så småningom.

Så fungerar ränteavdraget i dag

Ränteavdraget innebär att du får göra avdrag med 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor per år. De som har räntekostnader som överstiger 100 000 kronor får göra avdrag med 30 procent upp till 100 000 kronor och 21 procent på de räntekostnaderna som är över 100 000 kronor.

Enligt de beräkningar som Länsförsäkringar har gjort skulle lånekostnaden för ett genomsnittligt hushåll stiga med nästan 1 900 kronor per år om ränteavdraget skulle sänkas till 25 procent. Länsförsäkringars kalkyl grundar sig på dagens snittränta som ligger på 1,5 procent. Skulle räntan stiga skulle hushållskostnaderna öka ännu mer.

De med större lån förlorar mest 

De som har större lån har mer att förlora på sänkt ränteavdrag. I Stockholmsområdet ligger snittlånet på närmare 3,5 miljoner kronor. Stockholmshushållets ränteavdrag blir nästan 15 600 kronor per år. Om ränteavdraget sänks till 25 procent skulle samma hushåll bara få göra avdrag på 13 000 kronor, enligt Finansinspektionens egna undersökning gällande lån.

Om ränteavdraget skulle slopas helt skulle det innebära att ränteutgifterna skulle stiga med över 1 000 kronor per månad för snitthushållet.