Svensk ekonomi är på god väg att återhämta sig men det finns tecken på ett stigande inflationstryck vilket påverkar ränteläget. De som vill ta del av de låga räntorna på bolån bör agera inom en snar framtid. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bolån

Höjda fraktpriser, stigande livsmedelspriser och rekorddyra metallpriser talar för ett stigande inflationstryck. Nu höjer Nordea ett varningens finger för stigande räntor på bolån. De som vill kunna ta del av dagens låga räntenivåer bör se över sina bolån nu, skriver SvD Näringsliv.

Det har varit svårt att förutspå inflationstrycket under det senaste året. Flera experter har trott på fortsatt låga boräntor och att det kommer att dröja innan Riksbanken höjer styrräntan, något som påverkar räntan på bolån. Men nu verkar det som att det finns risk för stigande räntor på bolån. 

Tecken på högre inflationstryck i svensk ekonomi

Coronapandemin har satt sina spår i den svenska ekonomin även om den har klarat sig bättre än många andra länder inom EU. Vaccineringen mot covid-19, en expansiv penningpolitik med massiva stimulanspaket och en börs som rusar uppåt skapar goda förutsättningar för att den svenska ekonomin kan återhämta sig. Men det kan även innebära något högre inflationstryck, vilket i sin tur kan leda till högre boräntor, enligt Nordeas senaste boränteprognos.

Risk att räntorna på bolån stiger

Enligt Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, bör de hushåll som vill nyttja de låga räntenivåerna som finns i dag att se över sina bolån och agera. Om de underliggande räntorna fortsätter att stiga i samma takt som de har gjort under den senaste tiden kommer det inte dröja alltför länge innan det sker en höjning av boräntorna. 

Det är flera faktorer som driver upp inflationstrycket, bland annat stigande livsmedelspriser, högre fraktpriser och rekorddyra metallpriser. Men det behöver å andra sidan inte betyda att inflationstrycket kommer att stiga och leda till stigande räntor. Det finns faktorer som talar för att inflationstrycket stiger tillfälligt, vilket inte kommer att påverka räntan i någon större utsträckning.

De hushåll som planerar att sälja sin bostad inom en snar framtid bör inte binda sina räntor. För dem är det viktigare med flexibilitet och att välja kortare löptider för att undvika att betala onödiga kostnader som ränteskillnadsersättning.