Fyra myntstaplar som växer och blir större från vänster till höger.Sparkonton som erbjuder hög ränta har oftast ingen insättningsgaranti. Men nu har regeringen lämnat in ett förslag om att det bara är banker med insättningsgaranti som får bedriva inlåningsverksamhet. Foto: Pung/Shutterstock.com

Privatekonomi

Sparkonton med hög ränta innebär ännu högre risk. Nu vill regeringen stoppa sparkonton utan insättningsgaranti, skriver SvD Näringsliv.

Regeringen vill stoppa en vanlig form av sparkonton med hög ränta. Höga räntor innebär oftast högre risker vilket betyder att sparkonton utan insättningsgaranti kan vara ett minne blott i januari. 

Risken att man förlorar sitt sparande minskar

Regeringens förslag lämnades till Lagrådet den 4 juni och i förslaget ska det i fortsättningen huvudsakligen vara banker som bedriver inlåningsverksamhet. 

När förslaget presenterades förra veckan sa Finansmarknadsminister, Per Bolund, i ett uttalande att de kommer stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och risken för att sparare kan förlora sina insättningar minskar. 

Inlåningsföretag med högre ränta omfattas inte av insättningsgarantin

Enligt dagens regelverk kan sparkunderna välja att spara sina pengar i kreditinstitut eller i inlåningsföretag som erbjuder en högre ränta. Men det finns vissa risker med att göra insättningar i inlåningsföretag eller kreditinstitut eftersom de inte omfattas av insättningsgarantin och inte står under full tillsyn av Finansinspektionen. 

Banker och kreditmarknadsbolag står däremot under full tillsyn av Finansinspektionen och de omfattas av insättningsgarantin och har kapitalkrav. 

I dag finns cirka tio inlåningsföretag på marknaden som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti. Några av dem är Via spar, 4spar och Upplands spar. 

Insättningsgarantin skyddar konsumenten

Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, säger att konsumentskyddet stärks om man bara tillåter sparande som har insättningsgaranti. Ett sparande med insättningsgaranti är ett bättre skydd för konsumenterna.

Kicki Westerståhl förstår att konsumenten inte alltid känner till att vissa inlåningsverksamheter inte omfattas av insättningsgarantin. Men när förslaget träder i kraft kommer konsumenten att omfattas av insättningsgarantin oavsett vilken typ av sparande man väljer. 

Lätt att lockas av högre ränta

Vidare säger Kicki Westerståhl att konsumenterna inte alltid förstår att en högre ränta också kan medföra en högre risk. När man som konsument jämför ett sparkonto med insättningsgaranti där risken är låg och som har en lägre ränta och avkastning med en konto med högre ränta utan insättningsgaranti kan det vara lätt att lockas välja ett sparkonto utan insättningsgaranti. 

Vill man tjäna pengar på sitt sparande i framtiden får man, enligt Kicki Westersthål, vända sig till börsen.