Laptop, mobiltelefon och andra elektriska produkter på ett bort. Ett grenuttag med flera sladdar i ligger också på bordet.Har dina elkostnader blivit så höga att du får det kämpigt ekonomiskt kan du beviljas amorteringsfrihet. Foto: New Africa/Shutterstock.com

Bolån

Det har varit oklart huruvida amorteringsfriheten som infördes under coronapandemin ska fortsätta gälla. Men för några veckor sedan uttalade sig Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedén i en intervju att höga elkostnader är ett giltigt skäl för att pausa amorteringskravet tillfälligt. Det är dock ingen nyhet enligt honom. Han menar att ökade elkostnader ingår i de särskilda skälen för tillfällig amorteringsfrihet, rapporterar SvD Näringsliv.

– I det fall att elpriset väsentligen påverkar din ekonomi, och du hamnar i ett svårt läge, då ska du gå till din bank. Det är så det står i föreskrifterna, och det vet bankerna mycket väl för det är bara att läsa på, sade Erik Thedén i intervjun.

Bankerna tycker riktlinjerna har varit otydliga

Flera banker som SvD har kontaktat menar dock att riktlinjerna inte har varit tydliga tidigare. Men nu när FI har uppdaterat rekommendationerna säger flera av bankerna att de kan ge vissa bolånekunder amorteringsfrihet på grund av ökade elkostnader.

Nordea, Handelsbanken och Danske Bank uttalar till SvD att de är öppna för att undanta enskilda kunder från amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet beviljas bara i enskilda fall

Det är viktigt att påpeka att FI:s uttalande inte innebär att det här är en övergripande förändring som gäller alla. Möjligheten att få amorteringsfrihet bedöms från fall till fall, och det gäller bara en begränsad tid.

Man kan bara undantas från amorteringskravet om hushållskostnaderna oväntat har ökat markant. Det gäller inte heller kostnader som är relaterade till bostadslånet, som till exempel ränta och amortering.

Om dina kostnader har ökat så mycket att du får problem att gå runt ekonomiskt kan det alltså vara värt att höra av sig till banken och se om du kan beviljas amorteringsfrihet under en tid.