En länga radhus på en solig gata med havet i bakgrunden.Hemnet, som börsnoterades förra året, har fått ett lyft. Trots det blev de påverkade av techkraschen på börsen i slutet av förra året. Foto: I Wei Huang/Shutterstock

Ekonomi

Hemnet fortsätter att växa efter börsnoteringen under förra året, skriver Breakit. Samtidigt har aktien slagit av på takten, efter att ha blivit påverkad av höstens börsras inom techsektorn.

Hemnet blev en succé på börsen under 2021. Precis som många andra bolag som precis blivit börsnoterade ökade aktien starkt i början. Nu har tillväxttakten mattats av, även om Hemnet stadigt växer.

Från 115 till 200 kronor per aktie

Hemnet började sin börskarriär starkt med en stark ökning från 115 kronor per aktie till 200 kronor. I likhet med många andra nykomlingar på aktiemarknaden är det inte ovanligt att en aktie sticker efter en börsnotering.

I Hemnets fall handlade det om en så stark tillväxttakt att bolaget ökade sina intäkter med så mycket som 37 procent under de första nio månaderna av 2021. 

Samtidigt visade det sig snart att börsraset inom techsektorn även påverkade Hemnet. I slutet av förra året blev techsektorn hårt drabbad av ett börsras, vilket kulminerade under inledningen av 2022. Trots sin starka position på marknaden sjönk även Hemnets aktie och ligger nu i runda slängar på 170 kronor aktien.

Prishöjningarna har gett resultat

Under det fjärde kvartalet av 2021 bestämde sig Hemnet för att öka priserna. Det handlade om att höja priserna för annonsörer på plattformen, någonting som inte togs emot väl av alla. Bland annat visade det sig snart att färre säljare blev benägna att annonsera sina fastigheter och tomter via Hemnet.

Antalet bostadsannonser sjönk därför med 1,5 procent under fjärde kvartalet. Samtidigt ökade de genomsnittliga intäkterna för Hemnet, vilket har resulterat i en god tillväxttakt. Under perioden efter prishöjningen ökade rörelseresultatet från 23,5 miljoner kronor till 65 miljoner kronor.

– Tillväxten av tilläggstjänster för bostadssäljare och Hemnet Bas lyfte den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) under fjärde kvartalet med 45 procent till 3 029 kronor, säger Hemnets vd, Cecilia Beck Friis.