Hans Lindberg, vd för svenska bankföreningenBankföreningens vd Hans Lindberg vill ändra reglerna så att bankerna kan begära hemliga kreditupplysningar av kunder. Foto: Håkan Flank/Svenska Bankföreningen och Amnaj Khetsamtip/Shutterstock.com

Banknyheter

Bankerna behöver friare händer när det gäller att ta hemliga kreditupplysningar och dela med sig av information till varandra och till myndigheter. Den frågan lyftes av Bankföreningens vd Hans Lindberg under ett möte med finansminister Per Bolund, skriver Dagens Nyheter.

Finansminister Per Bolund bjöd i fredags in Bankföreningen till ett möte, med anledning av penningtvättsfrågan som väckts i och med anklagelser mot Swedbank. Tanken med mötet var att prata om hur bankerna jobbar för att motarbeta penningtvätt.

Under mötet lyfte Bankföreningens vd Hans Lindberg förslag på lagändringar som skulle innebära stora förändringar i banksekretessen. Det handlar framför allt hur bankerna ska kunna dela med sig av kunskap om vad kunderna gör och vart pengaöverföringar går någonstans, samt att kunna begära kreditupplysningar på sina kunder utan att kunden själv får veta det.

Vill kunna dela kunskap för att klara hårdare krav

Lagstiftningen har blivit allt hårdare under några års tid, och kraven på bankerna har därmed ökat. Men enligt Bankföreningen har de inte fått de verktyg de behöver för att klara de kraven.

– Det är viktigt att bankerna ges möjlighet att driva detta arbete effektivt. I nuläget får bankerna exempelvis inte dela information om misstänkta kunder och transaktioner mellan varandra, skriver vd:n Hans Lindberg i ett mejl till DN.

Idag är det möjligt för kunder som får nej från en bank att gå vidare till en annan och kunna få tillgång till ett bankkonto. I ett sådant fall bör bankerna kunna meddela varandra om något inte verkar stå rätt till, påpekar Bankföreningen till regeringen.

Hemliga kreditupplysningar en del i kampen mot penningtvätt

En viktig del i att motverka penningtvätt, menar Hans Lindberg, är att kunna ta hemliga kreditupplysningar på misstänkta kunder i banken. Det innebär att kunden själv inte får veta vem som har begärt kreditupplysningen. För att detta ska vara möjligt måste bland annat Dataskyddsregelverket och Offentlighets- och sekretesslagen korrigeras.

Bankföreningen tycker inte heller att finanspolisen ger tillräcklig återkoppling till bankerna gällande risker för penningtvätt och hur det har gått med anmälningar som har gjorts.

Bankföreningen måste aktivt arbeta för att stärka förtroendet

Efter att Swedbanks koncernchef Birgitte Bonnesen fick sparken efter penningtvättskandalen har SEB:s koncernchef Johan Torgeby tagit över hennes post som ordförande i Bankföreningens styrelse. Han skriver i en skriftlig kommentar att Bankföreningen måste bli en mer aktiv röst nu när branschen tappar förtroende, för att bankernas utmaningar och samhällsnytta ska kunna diskuteras.