Person håller telefon med aktiestatistik.Olaglig aktiehandel är någonting som kan ge hårda sanktioner, men vet du var gränsen mellan lagligt och olagligt går? Enligt Finansinspektionen är det flera svenskar som inte vet vad som gäller. Foto: Bro Crock/Shutterstock

Ekonomi

Även om många är medvetna om att aktiehandel inte får bedrivas hur som helst är det också många som bedriver olaglig aktiehandel omedvetet. Ännu fler vet inte var gränsen för exempelvis marknadsmanipulation och insiderhandel går, skriver Avanza.

Var gränsen mellan laglig och olaglig aktiehandel går är inte alltid en självklarhet. I många fall där marknadsmissbruk sker handlar det dessutom om okunskap hos individen.

Akta dig för marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk handlar ofta om att oerfarna individer testar sig fram, vilket ibland kan leda till överträdelser. Otillåten handel är ett exempel som ofta dyker upp gällande oerfarna aktiehandlare. Otillåten handel är exempelvis att handla aktier med sig själv. Det är inte heller tillåtet att handla aktier med en närstående.

Insiderhandel är aktuell för många aktiesparare och faller under marknadsmanipulation. Insiderhandel förutsätter att individen har insiderinformation, vilket avser kurspåverkande information som ännu inte nått marknaden.

Som aktiehandlare får man inte heller handla, skriva eller prata om en aktie med vilseledande avsikt. Det kan handla om att man försöker påverka marknaden till att tro att det finns en falsk efterfrågan gällande en specifik aktie.

Sanktionsavgifter väntar den som inte beter sig

För den som bryter mot reglerna gällande otillåten handel väntar sanktionsavgifter som i vissa fall uppgår i tusentals kronor. Överträdelser kan innebära sanktioner på allt mellan 40 000 och 140 000 kronor. Tingsrätten kan också kopplas in i vissa fall.

Peter Hallström, som arbetar som senior finansinspektör på Finansinspektionen, trycker på att det i många fall handlar om att man omedvetet handlar olagligt med aktier och värdepapper. Det är också många som inte vet att man inte behöver göra en vinst för att bli dömd.

I många fall har bankerna själva säkerhetssystem som gör dem uppmärksammade på om otillåten handel sker. Och blir de varskodda är de enligt lag skyldiga att anmäla händelsen.

– Bankerna har skyldighet att anmäla enligt lag. Det vet jag inte om alla kunder är medvetna om, säger kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, Jan Leopoldson.