Handelsbankens kontor i StockholmJanuari, februari och mars var Handelsbankens bästa första kvartal någonsin. Rörelseresultatet efter kreditförluster uppgick till 5 612 miljoner kronor. Foto: SophieOst/Shutterstock.com

Banknyheter

Handelsbankens rörelseresultat efter första kvartalet var bättre än väntat. Nu tar banken tillbaka avsättningarna för sina kreditförluster, skriver SvD Näringsliv.

Handelsbankens rörelseresultat efter kreditförluster uppgick till 5 612 miljoner kronor för årets första kvartal. Det var bättre än väntat och nu tar banken tillbaka avsättningarna som skulle täcka kreditförlusterna. Analytikernas prognos var att banken skulle göra en rörelsevinst på  5 365 miljoner kronor efter kreditförluster. 

Bästa första kvartalet för Handelsbanken

Räntenettot gick i linje med förväntningarna och sjönk med 5 procent till 7 818 miljoner kronor. Provisionsnettot steg med 10 procent och ökade till 2 963 miljoner kronor. 

Handelsbankens vd Carina Åkerström skriver i en kommentar att det är det bästa första kvartalet Handelsbanken har haft. Bankens främsta nettoinflöde är bolån och kapitalförvaltningen fortsätter att kapa marknadsandelar. Kreditkvaliteten är god och kostnaderna är under kontroll.

Vidare beskrivs Handelsbankens affärsutveckling som bra med fortsatt god kreditkvalitet. Under första kvartalet gjorde Handelsbanken nettoåterföringar på 8 miljoner kronor för de tidigare avsättningarna för kreditförlusterna. Det kan jämföras med första kvartalet 2020 när kreditförlustavsättningen uppgick till 538 miljoner kronor. 

Minskade kostnader och ökat sparande

Resultatet har påverkats av de 213 miljoner kronor som har avsatts till vinstdelningsprogrammet Oktogonen. Under första kvartalet sjönk personalkostnaderna med 1 procent till 3 435 miljoner kronor, exklusive Oktogonen. Under samma period sjönk de totala kostnaderna med 2 procent till 4 913 miljoner kronor, utan jämförelsestörande poster och utvecklingskostnader. 

I Handelsbankens rapport framgår det även att planerna att minska kostnaderna fortsätter enligt bankens plan. Banken har lyckats spara 1 miljard kronor sedan tredje kvartalet 2020 och dessutom nått ett positivt resultat på 200 miljoner kronor. Även omställningen av den svenska kontorsrörelsen går enligt bankens planer.

Handelsbanken har slagit ihop flera kontor och de fortsätter att utvecklas affärsmässigt nära kunden. Andelen bolån fortsätter att öka och samtidigt ökar bankens marknadsandelar när det gäller sparande.