Översvämning i lägenhet.Chefsekonom Christina Nyman identifierar en het fastighetsmarknad där förebyggande av klimatrisker spelar en allt större roll. Foto: 2M media/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Fastighetssektorn måste identifiera sina klimatrisker. Det menar Handelsbanken i ett pressmeddelande. Klimatrisker, exempelvis jordskred och skyfall, är någonting som fastighetssektorn behöver vara förberedda på, menar Christina Nyman.

Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman pekar ut vikten av att fastighetssektorn snarast hanterar förekommande klimatrisker. Förebyggande investeringar, såsom att exempelvis stabilisera sluttningar och minska risken för översvämning, är avgörande.

Klimatrisker medför klimatanpassningar

Klimatrisker har blivit en viktig fråga att ta ställning till för fastighetssektorn. I och med klimatförändringarna runt om i världen drabbas också fastigheterna – därför efterfrågas klimatanpassningar.

Det handlar om allt från att stabilisera sluttningar för att undvika jordskred, till att minska risken för översvämning genom att anlägga flödesvägar från fastigheten. Men det kan också handla om mindre anpassningar, såsom att avskärma solinstrålning, vilket skulle kunna minska inomhustemperaturerna.

Alla dessa anpassningar kräver investeringar och det är någonting som Handelsbankens ekonomer tror att vi kommer att få se mer av i framtiden.

Klimatanpassningar är en investering

Handelsbankens ekonomer tror att framtiden för fastighetssektorn kommer att innehålla ökade krav på att både identifiera och förebygga fysiska klimatrisker. Det handlar bland annat om finansiering av tillgångar och försäkringsmöjligheter.

Hållbarhetslänkad finansiering är ett område av marknaden som ökar stadigt.

– Investeringar i klimatanpassning har hittills inte varit i fokus när det gäller grön finansiering, men har potential att växa, skriver Handelsbanken.

Fastighetsmarknaden expanderar

Tack vare de släppta restriktionerna efter pandemin har fastighetsmarknaden, särskilt vad gäller industrilokaler men även vad gäller privatbostäder, blivit riktigt het.

– Allt fler återvänder till kontoren, även om hemmajobbandet till en del blir en permanent effekt av pandemin, skriver Handelsbanken som en anledning till det fortsatt stora intresset.

Chefsekonom på Handelsbanken, Christina Nyman, tror att trenden från fjolåret kommer att hålla i sig. Med andra ord kommer bostäder, kontorslokaler och industrilokaler att vara av fortsatt (ökat) intresse, medan intresset för detaljhandelsfastigheter kommer att förbli svalt ett tag framöver.