En bild på Danske Banks logga och grön växtGröna obligationer blir allt vanligare. Foto: J. Lekavicius, sarayut_sy/Shutterstock.com

Banknyheter

Volymerna när det kommer till gröna obligationer har ökat med över 80 procent det senaste året, det rapporterar Danske Bank. Den största procentuella ökningen stod SSA, statligt relaterade organisationer, för. SSA är även den största utgivaren av gröna obligationer och står för 38 procent av den totala volymen.

Intresset för gröna obligationer har ökat kraftigt det senaste året. Under 2018 ökade volymen med 84 procent jämfört med året dessförinnan. Från 37 miljarder kronor 2017 till 70 miljarder kronor vid 2018 års slut, rapporterar Danske Bank.

I svenska kronor utgör nu gröna obligationer hela 10 procent av obligationsmarknaden. Tillväxten på den svenska marknaden är stor även sett ur ett internationellt perspektiv.

Med gröna obligationer menas obligationer där kapitalet går till olika miljöprojekt.

Statligt relaterade organisationer och banksektorn bidrog starkt till ökningen

Det finns flera sektorer som var med och bidrog till förra årets ökade volym. Den största procentuella tillväxten stod statligt relaterade organisationer för, även kallade SSAs. SSAs stod för 38 procent av den totala volymen gröna obligationer. 

Även bank- och finans sektorn ökade kraftigt under förra året och bidrog starkt till de ökade volymerna. Bank- och finanssektorn står numera för 12 procent av den totala volymen. Detta mycket tack vara Landshypotek Banks gröna säkerställda obligation om 5,25 miljarder svenska kronor. Det är den största obligationen någonsin i Svenska kronor och den första gröna säkerställda obligationen.

Företagssektorn näst största utgivaren av gröna obligationer

Företagssektorn har inte stått för lika stor procentuell ökning som SSAs och bank och finans-sektorn. Däremot behåller sektorn sin plats som den näst största utgivaren av gröna obligationer. 

Sektorn domineras av fastighetsbolag som Jernhusen, Klövern och Kungsleden.

Stark inledning på 2019

Året är bara några veckor gammalt men redan nu kan man se att marknaden för gröna obligationer fått en bra start. Globalt sett har marknaden hittills gått bättre än motsvarande period förra året.