Privatlån

Konsumentverket och Finansinspektionen har på senare tid bedrivit en kamp mot snabblåneföretagen. Det senaste steget i den allt hetare debatten är en granskning av två företag som ger privatpersoner snabblån. De två företagen 4 Finance och Swedish Credit Group anklagas för att brista i sin kreditundersökning, enligt SvD.

Fler åtgärder riktade mot snabblånföretag

Tidigare i år beslutades det av regeringen att ett räntetak ska införas för snabblån. Förslaget skulle i praktiken innebära att flera av företagen som uteslutande ger korta krediter kan få svårt att bedriva sin verksamhet. Att Konsumentverket nu utreder två av de större kreditgivarna får ses som ytterligare ett steg mot att försvåra för denna typ av låneverksamhet.

Tänk på! Regeringen har även tidigare uttalat en önskan om att minska riskerna med snabblån, utredningarna får därför ses som ett steg i denna process.

De två snabblåneföretagen som ska utredas är utvalda eftersom att de har skickat tusentals förfrågningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden under det gångna året. Swedish Credit Group har även tidigare varit i rättegång för bristande kreditupplysningar, men kom då undan med en varning.

Företagen belastar Kronofogden hårt

Anledningen till att de två företagen ska utredas närmare är som nämnt eftersom att de anses ha bristande kreditupplysningar. Detta baseras på det faktum att de under 2017 lämnade in 2200 respektive 3700 betalningsförelägganden. Detta innebär dels en stor mängd arbete för myndigheterna, men även att många svenskar kommer registrera en skuld hos Kronofogden. Eftersom att det ligger i regeringens intresse att motverka överbelåning jobbar man nu hårt mot att försvåra för företagen att bedriva kreditgivning utan tillräcklig kreditupplysning.

Konsumentverket medvetna om förslagens brister

Trots ambitionerna om att försvåra för företagen som bedriver oseriös utlåning är man medveten om svårigheterna. Bland annat nämner Anna Hult som är jurist på Konsumentverket för SvD att räntetaket troligtvis enbart kommer leda till att företagen ökar utlåningstiderna och kringgår restriktionerna. Man är sedan tidigare även medveten om svårigheterna med att bedriva rättsprocesser mot dessa företag då man tidigare förlorat rättegångar mot både Swedish Credit Group och H&M i frågor om bristande kreditupplysningar.