Vy över Göteborgs hamn och en färja från Stena Line som är på ingång.Enligt siffror från Business Region Göteborg befinner sig Göteborg i en lågkonjunktur. Konjunktursiffrorna är sämre än under finanskrisen 2008. Foto: Kedardome/Shutterstock.com

Ekonomi

Coronapandemin har slagit hårt mot hela Sverige. I Göteborg har man passerat bottenvärdet från finanskrisen 2008 regionen befinner sig i nu officiellt i lågkonjunktur, skriver Dagens Nyheter.

Konjunktursiffrorna som Göteborgsregionens organisation för att följa näringslivet, Business Region Göteborg, publicerade låg på 60,9 vilket innebär att Göteborgsregionen officiellt befinner sig i lågkonjunktur. 

Siffrorna är sämre än finanskrisen 2008

Göteborgs siffra sticker verkligen ut jämfört med hur det har sett ut i regionen tidigare. En siffra på 110 och över visar på högkonjunktur medan en siffra från 90 och lägre visar lågkonjunktur.

Enligt Henrik Einarsson på BGR innebär det att Göteborgsregionen officiellt sett befinner sig i lågkonjunktur och att regionen är på väg mot sämre tider vilket kommer att synas på arbetsmarknaden. 

Göteborg är väldigt beroende av sin exportmarknad som står väldigt stilla just nu. 

Arbetslösheten ökar

I BRG:s senaste rapport uppgick arbetslösheten till 7,5 procent i maj, vilket är en ökning med 2,2 procent under året. Det innebär att antalet arbetslösa i regionen uppgår till 40 500 personer vilket är 12 500 personer fler jämfört med maj 2019.

Även fast arbetslösheten i Göteborg har ökat påtagligt är den fortfarande lägre jämfört med Stockholm där arbetslösheten uppgår till 7,8 procent, vilket är en ökning med 2,1 procent. I Malmö är ökningen minst med 1,6 procent och därmed ligger arbetslösheten på 11,1 procent, vilket har den största andelen arbetslösa av de tre storstadsregionerna. 

Coronakrisen är en av orsakerna till ökad arbetslöshet

Enligt Peter Warda, analytiker på BRG, beror ökningen både på den avmattning landet var på väg mot och coronapandemin. 

Enligt Peter Warda kan korttidspermitteringarna dämpa ökningen av antalet lagda varsel en tid framöver. Men som det ser ut nu är en sjättedel av alla sysselsatta i Västra Götaland permitterade. 

Många konkurser, bristande exportindustri och turismnäring

Även handeln i Göteborg är hårt pressad. Lite varstans syns lappar om tillfälligt stängt och konkurs. I Göteborgs innerstad är läget för handlarna ännu värre och undersökningar från BRG visar att försäljningen går dåligt och det väntas ytterligare nedskärningar. 

Förutom exportindustrin är turismnäringen en viktig del av arbetsmarknaden i Göteborg till följd av de restriktioner som införts på grund av coronakrisen har den blivit extra hårt pressad.