Billån

Trots en sviktande bostadsmarknad verkar svenskarna vara angelägna att investera i sina bostäder. Detta visar den rapport som Zmarta Group sammanställer på sin långivning varje år. Rapporten visar även att svenskarna lånade större belopp än förra året, en ökning med hela 11,9%.

Svenskarna fortsätter låna i större utsträckning

Under flera år har det rapporterats om svenskarnas lånevanor och hur de har förändrats. Främst handlar det om att svenskarna lånar allt mer, något som har varit en genomgående trend. Denna trend fortsatte även under 2017 trots att konjunkturen verkar ha vänt till viss del. Främst rörde det sig om att lånens storlek ökade, något som till  stor del kan förklaras med investeringar i bostaden. Även andelen billån och mc-lån steg under 2017.

Investeringar i bostaden vanligaste låneorsaken

Lån som är kopplade till bostaden fortsätter att dominera lånemarknaden. Dels rör det sig om så kallade renoveringslån för bostaden, men även lån till kontantinsatsen visade en fortsatt ökande trend. Anledningen till den ökande trenden i kontantinsatslån är troligtvis de stigande bostadspriserna under början och mitten av 2017. Även investeringar i bostaden kan till viss del förklaras av detta, då man trodde sig få tillbaka alla pengarna vid en försäljning. Om så blir fallet i nuläget är dock inte helt klart, eftersom att bostadsmarknaden visar betydligt svagare tillväxt i de flesta delarna av landet.

Lån för nöjen oväntad tillväxt

Något som kommer som en överraskning i rapporten är svenskarnas vilja att låna för konsumtion och nöjen som resor. Under 2017 visar Zmarta Groups sammanställning att denna typen av lån ökade med 29,6% och att lånebeloppet steg med 31,6%. En markant ökning jämfört med föregående år, något som det råder delade åsikter om. Vissa hävdar att det rör sig om olika typer av finansieringar till låg ränta, men det finns även kritiker som hävdar att vi alltmer tappar vårt ekonomisk förstånd. För de flesta svenskar verkar detta dock inte vara något huvudbry och detta kan vara en trend som håller i sig även under 2018.

Stora regionala skillnader i lånevanor

Inte helt oväntat finns det skillnader i hur mycket man lånar och var man är bosatt. Stockholm håller fast vid sin position som det län som lånar mest, under 2017 ökade man sin belåning i Stockholm med 10,9%. Gotland är på andra änden av skalan och lånar minst i Sverige. Med hänsyn till befolkningsmängd kan man se att Västmanlands län tar flest lån per person. I Västerbotten tar man däremot minst lån per person i Sverige (1,3 lån / 1000 personer). Om de regionala skillnaderna kommer att utjämnas i takt med att Stockholm möter lägre bostadspriser återstår att se tills rapporten för 2018 släpps.