Person räcker över nyckel till en annan person över skrivbord, koncept bostadsförsäljning.Om bostadspriserna faller och räntorna stiger är det framför allt förstagångsköparna som gynnas. Foto: Pormezz/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Prognoser från olika håll säger att bostadspriserna snart kommer att bromsas in, kanske till och med falla kraftigt. Efter en längre tid med snabbt uppåtgående prisutveckling kan ju en dämpning vara välkommen, men precis som fastighets- och finansforskaren Cecilia Hermansson påpekar beror det så klart på vem man frågar. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

Enligt Finansinspektionens bolånerapport finns det några olika scenarier att vänta framöver. Det första är en ränteökning på 1 procent under 2022 och ytterligare 0,5 procent 2023, med en marginell prisnedgång för bostadsrätter och 10 procent för villor.

Ett annat scenario inkluderar nyss nämnda ränteförväntningar, men även en markant ökning av elpriserna och minskad vilja från hushållens sida att lägga pengar på boende. I detta fall är prognosen kraftigt fallande bostadspriser, upp mot 30 procent i snitt.

En inbromsning kan gynna vissa

Tar man en titt på Svensk mäklarstatistiks senaste sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden har bostadsrätterna gått upp med 7 procent och villorna med 10 procent under det senaste året. Det skulle med andra ord kanske inte vara så dumt med en inbromsning.

Men precis som Cecilia Hermansson, forskare i fastigheter och finans, påpekar så beror det ju så klart på vem man frågar. Står man i startgroparna för att köpa sin första bostad är det positivt om priserna dämpas eller rentav faller.

– Men om du redan äger en bostad kanske du inte blir lika nöjd om värdet på din tillgång minskar, säger Cecilia Hermansson till SvD/TT.

Bra läge för förstagångsköpare med eget kapital

Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta, instämmer med Cecilia Hermansson och menar det framför allt är förstagångsköpare utan några större lånebehov som är vinnarna om bostadspriserna dämpas och räntorna stiger.

Dyrt att äga en bostad

Enligt Cecilia Hermansson är det dock viktigt att tänka på att ett billigare köp inte betyder att det är billigare att äga en bostad i nuläget, eftersom räntorna är på uppgång. Hon menar att de som nu ska ge sig in på marknaden bör ha rådande kostnadsläge i åtanke.