Företagslån

För den som vill låna pengar för att bygga ett klubbhus eller investera i övriga materiell som förening kan det ofta krävas en borgensman för att få ett företagslån. Detta visade sig bland annat nyligen vid en renovering av en golfklubbs klubbhus, då kommunen tvingades ställa sig i borgen för lånet. Som företagare eller föreningsledare kan det ofta vara svårt att få företagslån, men det finns vissa sätt att öka dina chanser. Det kan bland annat göras genom att någon ställer sig som borgensman för lånet.

Företagslån för föreningar är osäkra

Anledningen till att många föreningar som sysslar med idrott eller liknande har svårt att få lån är för att de helt enkelt är en osäker ”investering”. Eftersom denna typ av föreningar typiskt sett har en minimal redovisning och sällan har alltför höga inkomster är det ofta främmande för bankerna att låna ut större belopp.

Tänk på! Eftersom föreningar ofta är osäkra investeringar för banker skaffar de sig andra säkerheter, exempelvis genom att få någon att gå i borgen för lånet.

Det leder till att de måste skaffa andra säkerheter för att kunna låna ut pengar, exempelvis att någon går i borgen för lånet. Att gå i borgen för ett sådant lån betyder vanligtvis att du får betala lånet och dess kostnader om föreningen inte längre klarar av det.

Borgen kan vara ett bra alternativ för att få företagslån

För dig som vill ha ett företagslån men inte får det utan övriga säkerhet finns det några saker du kan göra för att få större chanser till lån:

  1. Pant. Behöver du köpa exempelvis lagervaror eller liknande för pengarna kan det vara möjligt att pantsätta dessa. Detta innebär att om affärsverksamheten går i konkurs har banken rätt att ta över överskottet av varor och sälja ut det.
  2. Borgen. Att gå i borgen är som sagt ofta ett bra alternativ för den som vill ta ett företagslån. Det gäller dock att själv ha en hög tilltro till att affärsrörelsen verkligen kommer klara betalningarna, annars är det du som får betala lånet.
  3. Nischbank. En nischbank är en bank som enbart specialiserar sig på ett mycket smalt affärsområde. Sådana nischbanker finns även när det gäller företagslån och de kan ofta hjälpa dig att lättare få ett lån genom deras expertis och förtroende för företagarna.

Med andra ord kan det vara svårt för en företagare att få lån, men det går ofta att ordna genom att uppvisa någon form av säkerhet för lånet. För de företag som har en god ekonomi bör det dock inte heller vara några svårigheter att få ett lån utan säkerhet.