egenföretagare räknar på omsättningen vid ett skrivbordLånegarantin ska underlätta för små och medelstora företag som behöver lån för att finansiera sin verksamhet. Foto: ChingChing/Shutterstock.com

Företagslån

Regeringen har föreslagit en statlig lånegaranti för företag som söker lån för att finansiera sin verksamhet. Garantin ska underlätta för företag att få lån och även hålla nere räntan hos bankerna, skriver Regeringskansliet i en artikel.

Lånegarantin är en del av ett krispaket för företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Förslaget inkluderar flera kompletteringar till de stöd som regeringen införde förra veckan, bland annat möjligheten att skjuta upp amorteringar.

Företag ansöker om lånet hos banken

För att ansöka om ett garanterat lån ska företaget vända sig till en bank som skrivit garantiavtal med Riksgäldskontoret. Banken gör då en vanlig kreditprövning av företaget, men tar hänsyn till lånegarantin från staten, vilket kan göra det lättare för företaget att få lånet beviljat.

Villkoren för att få ansöka är att företaget har ekonomiska svårigheter kopplat till coronaviruset, men i vanliga fall har en livskraftig verksamhet. Lånen ska finansiera normala löneuttag hos företaget. De ska inte användas till bonusar, uttag av vinst eller några rörliga ersättningar till företagets befattningshavare.

Om sedan en förlust skulle uppstå på lånet, ersätter staten banken med upp till 70 procent av denna förlust. På så sätt minskar risken med utlåningen för bankerna.

Företag kan låna upp till 75 miljoner kronor

Den här lånegarantin ska i första hand hjälpa små och medelstora företag med finansieringen. Dock finns det ingen uttalad begränsning, utan företag av alla storlekar kan ta del av stödet.

Däremot föreslår regeringen en begränsning på själva lånets storlek, på högst 75 miljoner kronor per företag. Riksgäldskontoret, den förvaltningsmyndighet som kommer att administrera stödet, kan dock bevilja undantag till den begränsningen.

Underlättar för företag att få lån

I och med lånegarantin kan den ränta som företaget betalar på lånet bli mindre än den annars skulle ha varit. Dessutom är det möjligt för företag att göra uppskov på räntan under det första året.

För att finansiera statens utgifter genom garantin, betalar bankerna en avgift till Riksgäldskontoret. Avgiften baseras på det låntagande företagets riskklass.

En välkommen lättnad till företag i kris

Daniel Wiberg är chefsekonom på Företagarna. Han ställer sig positiv till det här förslaget från regeringen, och tror att det kan ge extra andrum till företag som har det svårt.

– Med lånekapital bibehålls ägarens kontroll över bolaget vilket är särskilt viktigt i små, växande och innovativa bolag, säger Daniel Wiberg i en kommentar från Företagarna.